Je bekijkt nu Bijbels Beraad focust op bewustwording, bezinning en toerusting

Bijbels Beraad focust op bewustwording, bezinning en toerusting

Leestijd: 3 minuten

Het Bijbels Beraad M/V is donderdagochtend 10 december officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Amerongen. Deze kon slechts worden bijgewoond door betrokkenen bij de stichting en vertegenwoordigers van verwante organisaties.

L. van der Tang, voorzitter van het bestuur, opent de bijeenkomst in het gebouw van Hebron Missie. Daarbij leest hij Genesis 2 vers 18 tot en met 25. Over de schepping van een vrouw voor Adam.

De verzen zijn het uitgangspunt voor de inleiding die Van der Tang vervolgens houdt. Daarin zet hij de ontwikkelingen op het gebied van huwelijk, seksualiteit en man-vrouwverhoudingen in een tijdlijn. Beginnend bij de „ongelofelijke rijkdom” van de schepping.

De zondeval gaat door, stelt Van der Tang. „Het is een doorgaande, een vrije val.” De seksuele revolutie is daar een uiting van. „Deze heeft zijn wortels in bijvoorbeeld de verlichting, de industrialisatie, de globalisering. Rond de jaren ‘60 begint de revolutie met het radicale feminisme. De emancipatie van homo’s volgde, en nu zitten we in fase 3. Daarin wordt definitief afgerekend met de ‘dictatuur van de natuur’, zoals men dat noemt. Je biologische geslacht doet er niet meer toe; Gods scheppingsorde moet uitgewist worden.”

„Kerken en christenen zijn niet immuun voor deze ontwikkelingen”, waarschuwt Van der Tang. „Ook in veel kerken is een vruchtbare voedingsbodem voor een verkeerde visie op huwelijk en seksualiteit, namelijk: de relativering van het waarheidsbegrip. Wie de Bijbel geen absoluut gezag meer toekent, is snel vatbaar voor het postmoderne gedachtegoed in onze samenleving.”

Daarom is het Bijbels Beraad M/V opgericht. „Om kerken en christenen in Nederland toe te rusten. Niet dat wij de wereld kunnen veranderen – die is in Gods hand. Maar we moeten ons wel wapenen tegen on-Bijbelse ontwikkelingen. Sleutelwoorden daarbij zijn: bewustwording, bezinning en toerusting.”

Na de inhoudelijke inleiding, presenteert Van der Tang de plannen van het Bijbels Beraad. „We richten ons in eerste instantie vooral op de website. Dat is nu het belangrijkste kanaal.” Ondertussen is het Beraad ook bezig met de organisatie van verschillende conferenties, er is een plan om via de kerkelijke jongerenorganisaties de toerusting van jongeren te bevorderen, en er zullen lezingen worden geven en relevante boeken worden uitgegeven.

Het eerste boek is al een feit. De aanwezigen in Amerongen krijgen hem gratis uitgereikt. ”Liefde die boven alles uitgaat”, is de titel. Een pennenvrucht van dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen, een uitwerking van de lezingen tijdens een studiedag in september 2019. In het 180 pagina’s tellende werk wordt de Bijbelse visie op seksualiteit en identiteit voor het voetlicht gehaald.

Plannen voor de lange termijn zijn er ook. „We hopen uiteindelijk een kenniscentrum te zijn, met professionals en goede internationale connecties”, sluit Van der Tang zijn bijdrage af.

Na de presentatie van de plannen voor het Bijbels Beraad is het volgens het programma tijd voor Bijbelse Raad. Voor in de zaal neemt een achttal predikanten plaats. Elk van hen heeft een bijdrage van enkele minuten. Ds. G.J. van Aalst (Gereformeerde Gemeenten) begint en vertelt kort iets over de scheppingsorde. De andere sprekers hebben het over het huwelijk, de roeping van de kerk, de geestelijke strijd, het gevecht tussen de oude en de nieuwe mens. Ds. J.R. Visser van de Gereformeerde Kerken Nederland sluit af met de vraag: Hoe gaan we het doen, met dat Bijbels Beraad? „Laat we spreken in vriendelijkheid, nederigheid en bewogenheid.” 

Ds. G.J. van Aalst: ‘De scheppingsorde’
Ds. S. Jayansinghe: ‘(Scheppings)orde omvergeworpen
Ds. A. Bloemendal: ‘Het huwelijk als afspiegeling
Ds. O. Lohuis: ‘Verkilling en opbloei van liefde
Ds. P. den Ouden: ‘De roeping van de kerk
Ds. J.M.J. Kieviet: ‘Reiniging van de zonde
Ds. D.E. van de Kieft: ‘De strijd tegen de zonde
Ds. J.R. Visser: ‘hoe spreken in deze wereld?

De variatie in kerkelijke achtergrond van de predikanten is groot. Zo spreekt dominee D.E. van der Kieft van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland op het kerkelijke Urk. En ook S. Jayansinghe, voorganger van de Family Bible Church in het Randstedelijke Rotterdam. De verscheidenheid toont hoe breed het Bijbels Beraad M/V wordt gedragen. „We kijken allemaal vanuit verschillende perspectieven, maar hebben gemeenschappelijk dat we op het gebied van huwelijk, man-vrouw en seksualiteit de Bijbel willen naspreken”, merkt Van der Tang op.

Ds. M. van Reenen sluit de bijeenkomst af met gebed.