Verkilling en opbloei van liefde

Lohuis1
Leestijd: 2 minuten

Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
Mattheüs 24:12

De Heere Jezus was ook Profeet en heeft concrete dingen gezegd over wat er in het einde der tijden zal gebeuren. Deze profetie is niet fijn. Het is negatief gesteld: de wetteloosheid neemt toe en de liefde verkilt. Ik denk dat we dit in onze tijd in de Westerse cultuur onmiskenbaar zien gebeuren. Dat stemt tot droefheid. Het is altijd een groot persoonlijk drama als een huwelijk eindigt in echtscheiding en kinderen niet meer verder kunnen opgroeien met beide ouders. Als relaties stuklopen omdat de liefde en de trouw verdwenen zijn, betekent dat het afsterven van iets heel moois en kostbaars. 

Soms denken wij dat de vrijheid om te doen wat we zelf willen ons gelukkig zal maken. Dat het daarom liefdevol is om iedereen voor zichzelf te laten bepalen wat hij of zij wil. Maar dit individualistische vrijheidsideaal blijkt helemaal niet zaligmakend te zijn. Zonder Gods wetten verkilt de liefde. Egocentrisme is de dood in de pot voor echte en duurzame relaties, en dus voor ware liefde. 

De genoemde Bijbeltekst bevat echter ook een heel positieve boodschap. Als Bijbels Beraad M/V willen wij niet vooral de duisternis bestrijden door op die duisternis te focussen. En al helemaal niet door met de vinger naar anderen te wijzen, alsof wij beter zijn. Wij willen tegenover de duisternis het licht laten schijnen. Wat Jezus hiermee ook zegt, is dat wanneer wij Gods wet –de gezonde leefregels die Hij ons mee heeft gegeven in Zijn Woord– ter harte nemen en gehoorzamen, de liefde dan zal opbloeien. 

Daar waar mensen buigen voor God, Hem gaan vrezen, Christus zijn gaan liefhebben vanwege Zijn onuitsprekelijke genade voor ons, en van daaruit een diep verlangen hebben gekregen om naar Zijn wil te leven, daar groeit echte liefde in persoonlijke relaties. Dat is het mooiste wat er is in het leven. Daar zijn wij voor gemaakt, om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. 

Daarom ben ik er diep van overtuigd dat het pleiten voor en vasthouden aan de Bijbelse moraal ten aanzien van huwelijk en seksualiteit een van de meest liefdevolle dingen is die wij voor elkaar en voor de samenleving kunnen doen. Wij willen tegen christenen in Nederland zeggen dat het heel belangrijk is dat wij het huwelijk in ere houden, omdat dat het allerbeste is voor echtgenoten, echtgenotes en hun kinderen. Er is geen belangrijker samenlevingsvorm dan die van het gezin, waarin kleine, kwetsbare kinderen kunnen opgroeien. Zij verdienen de liefde van hun ouders, de aanwezigheid van hun eigen vader en moeder en de geborgenheid van een warm nest. 

Het is liefdeloos om wetteloosheid te gaan tolereren, want wetteloosheid leidt tot onnoemelijk veel verdriet voor getrouwden en hun kinderen. Kinderen zijn áltijd het kind van de rekening als volwassenen immoraliteit accepteren. Het is liefdevol om radicaal te blijven verkondigen wat de Bijbel leert over huwelijk en seksualiteit. 

God geve dat dit werk tot zegen van velen zal mogen zijn, omdat de liefde van velen mede hierdoor zal opbloeien. Als licht in de duisternis.


Ds. O. Lohuis is predikant in de Goed Nieuws Bediening. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.  

Ook interessant

Nehemia als poortwachter (1)

In Nehemia 13 staan drie lessen over het aangaan van verkeerde relaties en de gevolgen daarvan. Deze zijn van belang zijn voor

Commentaar: Toerusting hard nodig

Deze maand bestaat Bijbels Beraad M/V een jaar. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Transgenderisme In 2021

Podcast 5: Eén gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin worden kinderen gevormd in tijdelijke zaken en eeuwige zaken. Wat is