De roeping van de kerk

Den Ouden
Leestijd: 2 minuten

Wat is de roeping van de kerk in deze tijd? In 1 Tim. 3:15 staat dat de gemeente van de levende God een pilaar en een fundament of bolwerk van de waarheid moet zijn. 

Je ziet de samenleving om ons heen steeds meer in elkaar storten. De maatschappelijke chaos en verwarring nemen toe. Juist het huwelijk en het gezin, alle eeuwen door in alle culturen de dragende gebinten van een samenleving, staan onder zware druk. Mensen raken steeds meer in verwarring. Ze weten het niet meer. Je proeft angst en onzekerheid. Dat gaat ook christenen niet voorbij.

Meer dan ooit wordt de gemeente van Christus nu aan haar roeping herinnerd om naar de samenleving toe te getuigen van de waarheid. Te getuigen van Christus, die de waarheid is. Om de weg te wijzen. Leiding te geven. Om te laten zien hoe heilzaam en zegenrijk Gods geboden en inzettingen zijn. Ook als het gaat over de plaats en de roeping van de man en de vrouw. Zowel voor mannen en vrouwen die getrouwd zijn als die niet getrouwd zijn. Juist in een samenleving waarin de seksualiteit steeds meer verloedert is er dringend behoefte om vanuit de Bijbel te ontdekken hoe we op een goede manier met die mooie gave van God hebben om te gaan.

Paulus vergelijkt de gemeente bij een pilaar. Je ziet het voor je: een groot gebouw met van die zware pilaren er onder. Die pilaren dragen en ondersteunen dat gebouw. Zonder die pilaren stort zo’n gebouw in. En zo moet de gemeente in onze samenleving een pilaar zijn. Onder een samenleving die anders instort. Ze moet vrijmoedig en helder laten horen wat Gods Woord zegt. Ook als het gaat over man/vrouw, huwelijk, gezin en seksualiteit. Het Bijbels Beraad M/V is in het leven geroepen om christenen bij die mooie, maar ook moeilijke taak te helpen. De weg te wijzen.

Paulus vergelijkt de gemeente ook met een bolwerk. Daar zit iets in van vastheid en onverzettelijkheid. De gemeente moet niet onder de druk van de samenleving mee gaan schuiven. Dat gebeurt maar al te gauw, juist ook in deze thema’s.

En wij? Wij kunnen onszelf ‘Bijbelgetrouwe christenen’ noemen, maar we worden veel meer door het moderne denken over man-vrouw, huwelijk en seksualiteit beïnvloed dan we zelf in de gaten hebben. Daarom hebben we elkaar nodig om het moderne denken te doorzien. En ook om Bijbelse antwoorden te vinden op de vragen, en soms zijn dat hele moeilijke, die op ons afkomen. 

Het is het verlangen van het Bijbels Beraad Man/Vrouw om zo jongeren en ouderen te mogen helpen en Bijbels toe te rusten.


Ds. P. den Ouden is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.

Ook interessant

Podcast 4: Man en vrouw

Waarom maakt de Heere onderscheid tussen mannen en vrouwen? Er is een duidelijke orde in de schepping. God schiep de mens als

Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en Rebekka. Is dit huwelijk van duizenden jaren geleden nog relevant