Artikelen over genderideologie

Dagelijks leven

Beantwoording vragen appelavond

Tijdens de appelavond in Veenendaal (3 apr. 2024) konden niet alle vragen beantwoord worden. Op onderstaande vragen hebben we schriftelijk een antwoord

Recensie

Recensie: Leugens en Waarheid

Onze samenleving is doordrenkt van leugens. Zozeer, dat we het zelf niet eens meer in de gaten hebben. Dit boek wijst de

Recensie

Het gender-experiment nader bekeken (2)

Een echt, inhoudelijk debat over gender. Dat stond Harlaar voor ogen. In 15 bijdragen wordt het gender-experiment van alle kanten belicht.

Recensie

Het gender-experiment nader bekeken (1)

Een echt, inhoudelijk debat over gender. Dat stond Harlaar voor ogen. In 15 bijdragen wordt het gender-experiment van alle kanten belicht.

Uitgelicht

De invasie van de roze revolutie

Israël vreesde in Jozua’s tijd voor de ijzeren strijdwagens van de Kanaänieten. Ook de roze revolutionairen lijken talloos en machtig te zijn.

Commentaar

De cel in voor een gebed?

Kan een predikant veroordeeld worden als hij met een jong gemeentelid bidt om kracht om te leven overeenkomstig je geboortegeslacht?

Commentaar

‘Emotionele waarheid’ en het genderdebat

Een leugen kan gepresenteerd worden als een ’emotionele waarheid’, en is dan rechtsgeldig. Iemand kan dan zelfs van geslacht veranderen.

Nieuws Bijbels Beraad M/V

Interview met Carl Trueman gepubliceerd

In het oude Griekenland kunnen we zomaar homoseksueel gedrag tegenkomen. Niemand zei toen echter: “Ik ben homo”. Maar als in onze tijd