(Scheppings)orde omvergeworpen

Jayansinghe
Leestijd: 2 minuten

Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?
Psalm 11:3

Psalm 11 is geschreven toen David intens vervolgd werd door koning Saul – ‘zoals men in de bergen op een patrijs jaagt’ (1 Samuel 26:20). De vrienden van David reageerden futloos, en gaven het advies om dan maar als een vogel te vluchten naar de bergen, want zelfs de fundamenten werden omvergehaald. 

Wat zijn die fundamenten? Dat zijn de morele fundamenten van een maatschappij. Als die worden omvergehaald, dan heerst er chaos. Was het geen goed advies dat Davids vrienden gaven, in zulke omstandigheden van vervolging onder de goddeloze heerschappij van Saul?

Nee, zo antwoordde David in geloof. Hij liet zijn rotsvaste vertrouwen zien in God. David richtte zijn ogen op naar de Heere, want in dezelfde Psalm, in vers 4 schrijft hij: ‘De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel

Al worden de morele fundamenten omvergehaald, God is in Zijn heilig paleis, Zijn fundamenten houden eeuwig stand.

Dit is bijzonder relevant voor onze tijd. Immers, wordt niet de Kerk van Christus intens bestreden om haar morele fundamenten? Net zoals David opgejaagd werd als een patrijs in de bergen, zo wordt op de Kerk gejaagd omdat we geloven in Gods fundamentele waarheden. Bijvoorbeeld dat het huwelijk exclusief een verbond is tussen man en vrouw.

Er worden aanvalspijlen tegen deze fundamenten afgevuurd. Dit is met name in de afgelopen 60 jaar zichtbaar in het Westen. Het werd een gefaseerde koers naar een ‘nieuw normaal’ gevaren.

Zo begon de strijd met een aanval op de complementaire rollen tussen man en vrouw, een strijd tegen de gezagsverhoudingen binnen Gods scheppingsorde. Dit gebeurde in de vorm van een sociale revolutie die we het feminisme noemen. Deze sociale revolutie ging samen met de seksuele revolutie, de strijd tegen de Bijbelse kaders rondom seksualiteit. De twee revoluties als twee geallieerden. Deze beweging had het tij mee. Ze baande de weg voor een homoseksuele revolutie. Dat seksualiteit tussen één man en één vrouw de norm is, werd verworpen.

Daar hield het niet bij op. De gedachte dat het lichaam van de mens door God geschapen is als zijnde een man of een vrouw werd ook nog eens verworpen. Er lijkt geen duidelijk geslacht meer te bestaan, want men kan zich vandaag een man voelen en morgen een vrouw. ‘Ik voel, dus ik ben.’ Dat is de leus van de dominante filosofie van vandaag de dag. Verwarring en chaos zijn tastbaar, zichtbaar en voelbaar.

Te midden van deze intense strijd tegen Gods fundamenten, wil het Bijbels Beraad M/V christenen helpen om, net als David, onze ogen te richten op God en Zijn onveranderlijke, onfeilbare en eeuwige Woord. Wat kan de rechtvaardige doen? Laten we de banier opheffen en laten we strijden door te vluchten naar onze Vaste Burcht. Dat is onze God. Al worden de fundamenten omvergehaald, Gods Rijk blijft bestaan!


Ds. S. Jayansinghe is voorganger in de Family Bible Church. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.

Ook interessant

Transtrein voor tieners

Er zijn niet-christelijke mensen die kritisch durven kijken naar de genderideologie. De Amerikaanse Abigail Shrier is er een van. Ze schreef een

Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen

In Genesis 1:27 staat dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep. Kloppen de stereotypen dus? Komen echte mannen van Mars? Stoer, ondernemend,