Wat kan ik voor Bijbels Beraad M/V betekenen?

Meebidden: We staan midden in een geestelijke strijd, waarin waarheid en (geestelijk) welzijn op het spel staan. Dat vraagt om geestelijke wapens, waarvan het gebed de belangrijkste is. Zonder de zegen van God is al het werk van Bijbels Beraad M/V tevergeefs.  

Meekijken: Christenen hebben elkaar nodig om staande te blijven. Zeker nu er rond de thematiek van huwelijk, seksualiteit en gezin zó veel op de helling staat. Hoe meer christenen daarop scherp oplettend zijn, hoe meer we elkaar kunnen steunen.

Meedragen: Het meeste werk van het Bijbels Beraad M/V is vrijwilligerswerk, maar er worden ook allerlei kosten gemaakt. Uw giften zijn hartelijk welkom!

Meedenken: Wellicht hebt u ideeën over hoe het werk van Bijbels Beraad M/V kan worden vormgegeven of uitgebreid, neem dan contact op met het bestuur. Wellicht treft u elders goede artikelen of boeken aan, neemt u dan contact op met de redactie.

Meewerken: We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Naarmate de organisatie zich uitbreidt, zal dit ook op meer terreinen zijn. Daarom: iedereen die met de visie en het doel van Bijbels Beraad M/V instemt en zich voor dit beraad inzetten is hartelijk welkom om zich te melden. Concreet zijn we nu op zoek naar:

  • Lid redactie: u houdt van taal en wilt (verder) meedenken in de thematiek.
  • Auteur: u bent betrokken op de onderwerpen van Bijbels Beraad M/V en bent bereid om af en toe een artikel te schrijven.
  • Medewerker design: u hebt verstand van grafische vormgeving en wilt daarmee bijdragen aan de website, advertenties of schriftelijk materiaal.
  • Medewerker pr: u wilt meedenken over de vraag hoe het werk en de visie van Bijbels Beraad M/V breder onder de aandacht gebracht kan worden.
  • Medewerker jeugd: u hebt hart voor jongeren en wilt meedenken over manieren om hen toe te rusten in Bijbelse opvattingen.
  • Ervaringsdeskundige: u hebt ervaring met problemen/worstelingen op het terrein van identiteit en seksualiteit, bij uzelf of een kind van u, en wilt deze ervaring delen (hetzij intern hetzij extern).
  • Vrijwilliger studiedag: u steekt graag de handen uit de mouwen en doet dat ook graag om te helpen een studiedag goed te laten verlopen.

Kortom: iedere bijdrage vanuit innerlijke betrokkenheid is hartelijk welkom; neemt u daarvoor contact met ons op. Attendeert u daar ook anderen op?