Bijbelstudie

Bijbelstudie

Schijn of kracht?

Een oude auto kan het beter doen dan een prachtige, nieuwe bolide. Schijn bedriegt, zo blijkt ook uit 2 Timotheüs 3:1-5.

man en vrouw

De vrouw in het ambt?

Wat is de rol van de vrouw in de kerk? Mag zij ambtsdrager zijn? Lees hier de samenvatting van ds. Zadoks lezing

Bijbelstudie

Kan het zonder hek?

Zijn de Tien Geboden voor christenen nog wel nodig? Hebben ze aan de Heilige Geest niet genoeg? Een Bijbelstudie n.a.v. Exodus 20.

echtscheiding

Mag je scheiden en hertrouwen?

Wat zou Jezus zeggen op op vragen over echtscheiding en hertrouw? Lees mee in deze Bijbelstudie over Mattheüs 19:1-9.

Bijbelstudie

Alles is geoorloofd! Ook hoererij?

Alles is mij geoorloofd, staat er in 1 Korinthe 6. Dit is geen vrijbrief om allerlei zonden te doen, want ons lichaam

gezin

Nehemia als poortwachter (3)

Welke taal spreken uw kinderen? Kennen ze de taal van de wereld beter dan de taal van de Bijbel? Nehemia 13 roept

Bijbelstudie

Nehemia als poortwachter (2)

Tobia wordt zonder pardon uit de tempel gegooid. Vader, verwijdert u als poortwachter ook radicaal het kwaad uit uw huis?

gezin

Nehemia als poortwachter (1)

In Nehemia 13 staan drie lessen over het aangaan van verkeerde relaties en de gevolgen daarvan. Deze zijn van belang zijn voor

Bijbelstudie

Sluit een verbond met je ogen

Job sloot een verbond met zijn ogen. Waarom? Om rein te blijven. De wetenschap dat God alles ziet gaf kracht om tegen

vrouw

Gezakt als deugdelijke huisvrouw

Spreuken 31 is een lofzang op de deugdelijke huisvrouw. Als je deze lofzang leest, kan de gedachte zomaar bij je opkomen: hoe

Bijbelstudie

Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden?

Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Spreuken 31 tekent haar eigenschappen. Haar ijver betekent ook ‘niet uitslapen’.