Privacyverklaring Bijbels Beraad M/V

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Bijbels Beraad M/V omgaat met uw persoonsgegevens.

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?
Bijbels Beraad M/V is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verstrekt deze niet aan derden. Voor vragen zijn wij bereikbaar via de contactgegevens zoals deze zijn opgenomen in deze Privacyverklaring of zoals deze op onze website staan.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en op welke rechtsgrond?
Wij verwerken uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) en wanneer u donaties doet ook uw financiële gegevens. In de meeste gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat u daar zelf toestemming voor hebt gegeven (bijv. de nieuwsbrief), soms is het noodzakelijk voor totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (bijv. het plaatsen van een bestelling) of vanwege de gerechtvaardigde belangen van Bijbels Beraad M/V (bijv. faciliteren vrijwilligersnetwerk).

Voor welke doelen worden de persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens worden opgenomen in een relatiebestand. Dit stelt Bijbels Beraad M/V in staat om het werk van Bijbels Beraad M/V mogelijk te maken en helpt ons bij het informeren over onze werkzaamheden, uitnodigen voor evenementen, fondsenwerving, de verwerking van bestellingen, het faciliteren van vrijwilligerswerk en het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van organisaties en kerken waarmee Bijbels Beraad M/V samenwerkt.

Welke bewaartermijnen hanteert Bijbels Beraad M/V?
Persoonsgegevens worden in het algemeen niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is. Op uw verzoek kunnen persoonsgegevens ook eerder worden gewist. Als u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens binnen een maand na uitschrijving gewist.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Het recht op inzage in de persoonsgegevens die Bijbels Beraad M/V van u verwerkt, het recht op correctie, aanvulling en waar nodig de verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook mag u uw persoonsgegevens laten overdragen aan een derde partij als u daar om vraagt.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?
Door Bijbels Beraad M/V zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens genomen en ter voorkoming van datalekken genomen.

Maakt Bijbels Beraad M/V ook gebruik van cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die Bijbels Beraad M/V bij een bezoek aan de website op uw computer of smartphone plaatst. Met deze cookies kan Bijbels Beraad M/V informatie over uw websitebezoek verzamelen en opslaan. Bijbels Beraad M/V maakt gebruik van de volgende soorten cookies: functionele cookies (noodzakelijk om de website te laten functioneren) en analytische cookies (noodzakelijk voor de verbetering van onze website). De analytische cookies zin privacy-vriendelijk ingesteld.

Welke mogelijkheden zijn er in geval van klachten?
U kunt in dat geval contact opnemen met ons via onze website. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.