Steun ons werk met uw gift

Uw steun wordt zeer gewaardeerd

Abonnement

Hoe vaak wil je doneren?

Betaling

Door op doneren te klikken ga je akkoord met de volgende betaling:

Naam:

E-mailadres :

Bedrag:

Type:

Veilige betaling door

U kunt ook een gift overmaken via bankrekening: NL10INGB0006607383 t.n.v. Stichting Bijbels Beraad M/V

Stichting Bijbels Beraad M/V is aangemeld als een ANBI. In verband daarmee zijn de volgende documenten in te zien: