Wie zijn wij?

Bijbels Beraad Man/Vrouw is een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit.

Wat doet Bijbels Beraad M/V?

Kerken vragen om hulp bij toerusting. Scholen vragen ons om advies. Ouders hebben behoefte aan steun. Ambtsdragers vragen om raad. Mensen die met persoonlijke vragen worstelen, zoeken hulp. Jongerenwerkers, studentenverenigingen, docenten, psychologen en huisartsen weten ons steeds vaker te vinden. Er is behoefte aan grondige, Bijbelse doordenking van vraagstukken rond man, vrouw, huwelijk, seksualiteit en de praktische toepassing daarvan, in een samenleving waarin traditionele Bijbelse waarden worden ingeruild voor begrippen als diversiteit en inclusiviteit.

Om christenen toe te rusten verzorgt Bijbels Beraad M/V lezingen en conferenties. De vraag hiernaar is hoog, tonen de grote aantallen bezoekers. Om een Bijbelse visie uit te dragen geven wij brochures en boeken uit en publiceren we in de media. Auteurs uit onze brede achterban voorzien van onderbouwde informatie over allerlei relevante onderwerpen op onze wesbite. Onze lectores, dr. M. Klaassen en prof. dr. B.A. Zuiddam, bezinnen zich op een Bijbelse visie vanuit theologisch, ethisch en pastoraal perspectief en spreken hier graag over.

Bijbels Beraad M/V adviseert aan mensen die met persoonlijke vragen worstelen en biedt steun aan ouders; mede via de werkgroepen Struggel (bestaande uit mannen en vrouwen die zelf ervaring hebben met homoseksuele gevoelens) en TROOST (Een lotgenotengroep voor ouders van kinderen met transgendergevoelens).

Middels de wekelijkse nieuwsbrief houdt Bijbels Beraad M/V haar achterban op de hoogte van publicaties en de toenemende druk op het Bijbelse huwelijk en seksualiteit door actuele (nationale en internationale) ontwikkelingen. Daarnaast houden wij ook met regelmaat lezingen over onderwerpen rondom de verhouding man/vrouw, huwelijk en seksualiteit. Dit doen wij ook op uitnodiging, u kunt hier een lezing bij ons aanvragen.

Structuur

Bestuur
De dagelijkse leiding van het Bijbels Beraad Man/Vrouw ligt bij het bestuur:

 • Ev. A.C. Baan
 • Ds. S.T. Lagendijk
 • Dhr. W. van der Meer (penningmeester)
 • Dhr. E.J. Verbruggen (secretaris)
 • Ds. M. van Reenen (hoofdredacteur)
 • Dhr. L. van der Tang (voorzitter)
 • Dr. P. de Vries

Betrokkenen
Bij het werk van Bijbels Beraad Man/Vrouw zijn de volgende personen betrokken:

 • Dr. M. (Maarten) Klaassen (lector)
 • Prof. dr. B.A. (Benno) Zuiddam (lector)
 • W. (Wim) Kranendonk (hoofdredacteur)
 • J. (Jaco) van den Broek (redactiemedewerker)
 • A.H. (Hennie) Vroegindeweij (medewerkster bestuur)

Visiegroep
Vanuit diverse kerken hebben er personen zitting in de Visiegroep. Deze groep denkt op de achtergrond mee en is belangrijk voor een verbinding met de achterban. Op dit moment hebben de volgende personen zitting:

 • Ds. H.J. Agteresch (Gereformeerde Gemeenten)
 • Ds. A. Bloemendal (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Dhr. J.J. Frinsel (Publicist/zendingswerker)
 • Ds. S. Jayasinghe (Family Bible Church)
 • Ds. D.E. van de Kieft (Gereformeerde Gemeente in Nederland)
 • Ds. J.M.J. Kieviet (Christelijk Gereformeerde Kerk)
 • Ds. O. Lohuis (Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten)
 • Ds. P. den Ouden (Hersteld Hervormde Kerk)
 • Ds. J.R. Visser (Gereformeerde Kerken Nederland)
 • Dhr. C.N. van der Ziel (Bijbelvertaler/missioloog/publicist)

Website

De artikelen op deze website hebben gemeenschappelijk, dat zij geschreven zijn vanuit de overtuiging dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarom stemmen zij in de basis overeen in de visie op het huwelijk, seksualiteit en de verhouding van man en vrouw. Dat neemt niet weg dat er accentverschillen zijn in de benadering hiervan, en zeker ook op andere theologische punten. Bestuur en redactie kunnen aangesproken worden op de hoofdboodschap van ieder artikel, maar  de verantwoordelijkheid voor een artikel ligt bij de auteur zelf.