Podcast 6: Jakob en Lea en Rachel

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

In deze zesde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Jakob en Lea en Rachel. In een huwelijk met meer dan twee personen komt veel strijd, onrust en jaloersheid voor. Wie staat er in een huwelijk op de eerste plaats? Hoe kan er uit zo’n huwelijk iets goeds voortkomen? 

Dit is deel 6 in de serie “Bijbelse personen (I): Bijbelse huwelijken

Ook interessant

Recensie: De Godvrezende Man

Hoe kun je ‘man’ zijn in deze tijd? Wat is Gods roeping voor de man? Dit boek kan je helpen bij deze

Bijbelstudie: De bruiloft te Kana

‘En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft’, staat er over de bruiloft te Kana in het tweede hoofdstuk

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in het huwelijk verstoren. Is er dan wel hoop voor het

Podcast 3: Vernieuwd leven

Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in

Met wie rol jij het bed in?

Met wie rol jij het bed in? Misschien vind je het een rare vraag. Voor jou horen seksualiteit en huwelijk bij elkaar.