Beste tieners, maagdelijkheid is goed voor je

Pexels - Leah Kelley - stel wandelt hand in hand
Leestijd: 3 minuten

Uit onderzoek blijkt consequent dat jonge mensen die wachten met seks tot na de bruiloft een betere kans hebben op een stabiel, vervullend en gelukkig huwelijk. Ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en ongeplande zwangerschappen. Hoewel dit niet overeenkomst met hedendaagse opvattingen, werkt gehoorzaamheid aan het liefdevolle plan van de Heere altijd het beste en brengt het onschatbare voordelen met zich mee.  

Het kan zijn dat we dit soort morele duidelijkheid in de kerk niet meer horen. De Amerikaanse overheid heeft echter al een tijdje geleden toegegeven dat ‘ongehuwde seks’ negatieve gevolgen heeft, vooral voor tieners. Een rapport uit 2016 van het Centers for Disease Control and Prevention verklaarde duidelijk dat maagdelijke jongeren veel beter scoren op bijna alle gezondheid gerelateerde gedragingen dan jongeren die seksueel actief zijn. Dit gedrag omvatte alles, van het gebruik van veiligheidsgordels tot het vermijden van drugsmisbruik, het eten van een gezond dieet, naar de dokter gaan, sporten en het vermijden van rijden met een chauffeur die gedronken heeft. Bovendien bleek dat, hoewel seksueel inactieve tieners het gezondst zijn, seksueel actieve homoseksuele en biseksuele tieners het aanzienlijk slechter deden dan hun seksueel actieve heteroseksuele leeftijdsgenoten.  

Destijds bracht de CDC de onweerlegbare conclusies van hun rapport zo droog en bureaucratisch mogelijk over: “Er bestaan ​​aanzienlijke verschillen op gezondheidsgebied.” Een samenvatting van het CDC-onderzoek van Focus on the Family maakte duidelijk hoe groot deze verschillen zijn. In de tabel hieronder noemen we vijf van de vele onderzochte aspecten.   

 Seksueel actief (hetero)Seksueel actief (homo)
Te maken krijgen met datinggeweld260%*683%
Rookt dagelijks3300%9500%
Heeft ooit illegale drugs geïnjecteerd500%2333%
Voelt zich verdrietig of nutteloos48%181%
Betrokken raken bij een fysiek gevecht133%187%
*De percentages geven aan dat deze doelgroep zoveel procent meer kans heeft om deze gedragingen te hebben dan heterosekuele jongeren die niet seksueel actief zijn (zo geheten ‘maagden’).

Gevolgen voor het echte leven
Zoals Focus on the Family terecht opmerkte, betekent correlatie niet dat er een oorzakelijk verband is. Het onderzoek heeft niet bewezen dat seksuele onthouding de oorzaak is van andere gezonde gewoonten. Het feit dat de CDC een verband constateerde tussen seksueel gedrag en andere gewoonten is echter meer dan een beetje significant. Hoewel de CDC het nooit zo zou verwoorden, was de samenvatting van Focus on the Family duidelijk en beknopt: “De seksuele keuzes en waarden die onze jonge mensen koesteren hebben gevolgen voor het echte leven die veel verder gaan dan de seksualiteit zelf.” 

Ouders die de gezondheid en het welzijn van hun kinderen belangrijk vinden, moeten kennis nemen van deze informatie en erop vertrouwen dat zij een verschil kunnen maken voor hun kind. Ze mogen benadrukken dat het bewaren van seksualiteit tot het huwelijk niet te maken heeft met ouderwets moralisme of ongezonde seksuele onderdrukking. Juist het tegendeel is waar. Kuisheid houdt verband met zoveel aspecten van gezondheid en welzijn, dat het beschouwd moet worden als één van de belangrijkste gezondheid bevorderende factoren voor jongvolwassenen.

Een onderzoek van Child Trends versterkt deze onderzoeksgegevens. Uit het onderzoek blijkt dat tieners uit gezinnen waar moeder en vader een gezonde relatie hebben, beiden een warme, controlerende relatie met hun kinderen hebben en het gezin regelmatige, betrouwbare routines en praktijken hanteert, aanzienlijk minder kans hebben om seksueel actief te zijn, hoe dan ook.

Levend geloof helpt weerstand te bieden
Onderzoeker Mark Regnerus stelt in zijn boek Forbidden Fruit dat de mate waarop tieners hun religieuze overtuigingen omarmen belangrijker is als het gaat om seksuele activiteit dan tot welke religieuze groepering ze behoren. 

Het eerste waar ouders zich zorgen over moeten maken, is het geloof van onze kinderen. Een sterke, gefundeerde en levende relatie met Jezus zal hen helpen weerstand te bieden tegen allerlei soorten verleiding en groepsdruk – seksueel en anderszins – waarmee ze dagelijks op school en online worden geconfronteerd. 

Met andere woorden: het wereldbeeld dat jongeren meekrijgen is belangrijk. Het CDC-rapport laat zien dat er gevolgen zijn voor een seculier wereldbeeld dat lichamen ziet als iets dat we ‘bezitten’, iets dat buiten ons ligt, iets dat we gebruiken (of misbruiken), afhankelijk van onze verlangens, onze wil of onze ‘identiteit’. 

Het christelijke wereldbeeld staat hiermee in schril contrast. Het leert dat ons lichaam een ​​integraal onderdeel is van wie we zijn, zowel in de manier waarop mensen zijn geschapen als in het feit dat Christus vlees is geworden, om hierdoor alle dingen nieuw te maken. De mate waarin wij en onze kinderen dit werkelijk omarmen, zal bepalen hoe we met ons lichaam en dat van anderen omgaan. 


Dit artikel, geschreven door John Stonestreet, verscheen eind september 2023 op Christian Post.

Ook interessant

Past afwijzing bij het Evangelie?

”Hoe kun je een licht zijn als niet-christenen de kerk juist zien als een donker gat van onrecht? Hoe kun je met

Podcast 4: De afstand tot elkaar

Binnen huwelijken kan er vervreemding ontstaan. Zo ging het ook bij Adam en Eva. Na de eerste zonde nam Adam afstand van

Witte roos staat symbool voor reinheid

Zalig zijn de reinen van hart

Niemand zal God zien dan degene die ‘rein van hart’ is. Dat zegt Jezus. Wat betekent dat voor onze omgang met seksualiteit?

Recensie: Waarom trouwen?

Dr. Douwe Steensma, docent ethiek aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, heeft een belangrijk boek geschreven: Waarom trouwen? De titel alleen zou