Als gevolg van de zondeval baart een vrouw kinderen met smart. Voor, tijdens en na de bevalling kan er veel fysieke pijn zijn. Ook het verlies of gemis van (ongeboren) kinderen kan veel pijn teweegbrengen. Hoe kun je hiermee omgaan? De Bijbel geeft troost. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16a en 1 Timotheüs 2:15.

Dit is deel 5 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Testament en seksualiteit

Gods heilsplan voor een overspelige wereld In veel Bijbels wordt al op…

Het zevende gebod #9 – Single zijn: een geschenk!

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke…

Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en…