Podcast 5: De last voor de vrouw

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

Als gevolg van de zondeval baart een vrouw kinderen met smart. Voor, tijdens en na de bevalling kan er veel fysieke pijn zijn. Ook het verlies of gemis van (ongeboren) kinderen kan veel pijn teweegbrengen. Hoe kun je hiermee omgaan? De Bijbel geeft troost. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16a en 1 Timotheüs 2:15.

Dit is deel 5 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Ook interessant

De strijd tegen de zonde

Tijdens de bijeenkomst waarop het Bijbels Beraad M/V haar plannen presenteerde (10 december 2020), gaf een achttal predikanten in een korte bijdrage

Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van

Podcast 4: Onderdanige gemeente

De gemeente is onderdanig zoals de Heere dat wil, onderdanig aan Christus. De gemeente wordt ook wel de bruid van Christus genoemd.

Het huwelijk als afspiegeling

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.Efeze 5:32 In Efeze 5 maakt de apostel

Podcast 1: Liefde als taak

Hoe kan een man zijn vrouw op de juiste manier liefhebben? In Efeze 5:25 wordt de liefde van Christus als voorbeeld gesteld.