De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het huwelijk: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot een vlees zijn. De Heere stelt het huwelijk tussen man en vrouw in. Hoe legt de Heere Jezus de instelling van het huwelijk uit? Wat zegt dit over seksualiteit binnen en buiten het huwelijk? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:24 en Matthéüs 19:5-6.

Dit is deel 5 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Gerelateerde artikelen

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…