Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en…

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en…

Bijbelstudie: Genesis 19 en sodomie

”Sodomie”. Wie kent het woord niet? We denken al snel aan homoseksuele…

Podcast 3: Noach en zijn vrouw

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach…

Bijbelstudie: De liefde van de Bruidegom

Ze was moeder van een groot gezin. De jongste, een meisje, was…

Podcast 2: Lamech en Ada en Zilla

Het tweede huwelijk in deze serie is een minder bekende. We zien…

Podcast 1: Adam en Eva

In de Bijbel staan veel voorbeelden van huwelijken. In deze nieuwe podcastserie…

Bijbelstudie: De bruiloft te Kana

‘En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft’, staat…

Podcast 6: Eén getuigenis

Alle dingen staan in een spanningsveld. Krachten werken van binnenuit en van…