Podcast 4: Man en vrouw

Podcast

Waarom maakt de Heere onderscheid tussen mannen en vrouwen? Er is een duidelijke orde in de schepping. God schiep de mens als man en vrouw. Blijkbaar is dat voor God een wezenlijk onderscheid. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 1:27b. 

Dit is deel 4 in de serie “De basis(I): Man en vrouw geschapen

Gerelateerde artikelen