Podcast 3: Radicale liefde

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

Mannen moeten hun vrouwen liefhebben. Wat is daarvoor het argument? Zelfliefde of liefde voor het eigen lichaam? Welke liefde wordt hier bedoeld? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:28.

Dit is deel 3 in de serie “Man, vrouw en Christus (II): liefde

Ook interessant

Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is

Podcast 1: In gezamenlijkheid

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was niet goed dat Adam alleen was? Waarom is Adam eerst

Podcast 1: Iedereen onderdanig

Na de serie podcasts vanuit Genesis 1-3 (‘De basis’) gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Het hoofdstuk dat het meest uitvoerig