In Efeze 5 vers 24 zegt Paulus dat de vrouw haar man in alles onderdanig moet zijn. Dit kan heel vernederend voor een vrouw klinken. Maar is dat ook zo of heeft de Bijbel hiermee ook haar welzijn op het oog? En wat betekent het om in álles je man onderdanig te zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:24.

Dit is deel 5 in de serie “Man, vrouw en Christus (I): onderdanigheid

Gerelateerde artikelen

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en…

Podcast 3: Vernieuwd leven

Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is…

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat…