Podcast 1: In gezamenlijkheid

Podcast

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was niet goed dat Adam alleen was? Waarom is Adam eerst geschapen en daarna Eva? Welke rolpatronen heeft God aan Adam en Eva gegeven? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:18.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Gerelateerde artikelen

Bijbelstudie

Jozef: een Bijbelse man

Het leven van Jozef, zoals beschreven in Mattheüs 1:18-25, biedt een aantal bijzondere oriëntatiepunten op Bijbelse mannelijkheid. In dit Bijbelgedeelte gaat het eerst en vooral over de geboorte van Christus.

Lees verder