Podcast 1: In gezamenlijkheid

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was niet goed dat Adam alleen was? Waarom is Adam eerst geschapen en daarna Eva? Welke rolpatronen heeft God aan Adam en Eva gegeven? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:18.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Ook interessant

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is

Podcast 2: Eén als man en vrouw

Zoals Christus één is met Zijn gemeente, zo zijn ook man en vrouw één. Ze worden één vlees. Gaat dit alleen over

Podcast 3: Radicale liefde

Mannen moeten hun vrouwen liefhebben. Wat is daarvoor het argument? Zelfliefde of liefde voor het eigen lichaam? Welke liefde wordt hier bedoeld?

Podcast 3: De man als hoofd

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de