Podcast 1: De roeping van de man

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van de boom des kennis des goeds en des kwaads. Adam sluit hier als hoofd van de mensheid een verbond met God. Adam, de man, is de eerstverantwoordelijke om dit bevel door te geven. Wat betekent dit voor de rol en de roeping van de man in het gezin? Wat zegt de Bijbel over de verantwoordelijkheid van de vrouw? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:16.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Ook interessant

Commentaar: Bescherm het Bijbelse gezin!

Wat is de overeenkomst tussen de volgende ontwikkelingen? Kinderen van 12 jaar mogen zich laten vaccineren zonder toestemming van hun ouders. Mannen

Podcast 3: De man als hoofd

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam