De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van de boom des kennis des goeds en des kwaads. Adam sluit hier als hoofd van de mensheid een verbond met God. Adam, de man, is de eerstverantwoordelijke om dit bevel door te geven. Wat betekent dit voor de rol en de roeping van de man in het gezin? Wat zegt de Bijbel over de verantwoordelijkheid van de vrouw? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:16.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Podcast 4: In verscheidenheid

Eva is als hulp tegenover Adam geschapen. Niet als hulpje of als…

Podcast 3: De man als hoofd

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter…

Podcast 3: Mens en God

Wat betekent het om mens te zijn? De Bijbel zegt, dat de…

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat…