De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van de boom des kennis des goeds en des kwaads. Adam sluit hier als hoofd van de mensheid een verbond met God. Adam, de man, is de eerstverantwoordelijke om dit bevel door te geven. Wat betekent dit voor de rol en de roeping van de man in het gezin? Wat zegt de Bijbel over de verantwoordelijkheid van de vrouw? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:16.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in…

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…