Zoals de vrouw als gevolg van de zonden geraakt wordt in haar eigenheid: het met smart baren van kinderen, zo wordt ook de man is zijn eigenheid geraakt: met smart zal hij de aarde moeten onderhouden. Werken is een last geworden. Kun je je werk dan niet meer met plezier doen? Moet je deze last alleen dragen en moet deze last oneindig gedragen worden? Hier wordt vanuit Romeinen 8 en Openbaring 21 een antwoord op gegeven. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:17.

Dit is deel 6 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Het mooiste liefdeslied – praktische lessen uit Hooglied #10 (slot): eenkennig zijn & ronddolen in liefde

In het boek Hooglied bezingt Salomo de liefde tot zijn bruid. Op…

Podcast 4: Man en vrouw

Waarom maakt de Heere onderscheid tussen mannen en vrouwen? Er is een…

Podcast 3: Mens en God

Wat betekent het om mens te zijn? De Bijbel zegt, dat de…

Podcast 3: Radicale liefde

Mannen moeten hun vrouwen liefhebben. Wat is daarvoor het argument? Zelfliefde of…