Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Toch mocht Adam de moederbelofte ontvangen. Zijn vrouw krijgt de naam Eva, wat leven betekent. Wat betekent het dat Eva de moeder van al het leven is? Over welk leven gaat het? Over Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:20.

Dit is deel 3 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Gerelateerde artikelen

Podcast 7: Mozes en Zippora

In deze zevende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Mozes en…

Podcast 2: Lamech en Ada en Zilla

Het tweede huwelijk in deze serie is een minder bekende. We zien…

Podcast 3: Mens en God

Wat betekent het om mens te zijn? De Bijbel zegt, dat de…

Podcast 1: In gezamenlijkheid

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was…