Podcast 3: Vernieuwd leven

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Toch mocht Adam de moederbelofte ontvangen. Zijn vrouw krijgt de naam Eva, wat leven betekent. Wat betekent het dat Eva de moeder van al het leven is? Over welk leven gaat het? Over Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:20.

Dit is deel 3 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Ook interessant

Podcast 4: Vernieuwde zorg

Na de zondeval zochten Adam en Eva bedekking van hun lichaam. Ze werden van elkaar vervreemd. Door de zonde is de onschuld

Podcast 6: Eén getuigenis

Alle dingen staan in een spanningsveld. Krachten werken van binnenuit en van buitenaf. Alle instellingen van God staan onder spanning. Dit betreft

Podcast 1: Eén met Christus

De gemeente is eigendom van Christus, Hij heeft ze lief. Ze zijn als leden van Zijn lichaam één met Hem. Wat betekent

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en Sara. Wat kunnen we leren van dit huwelijk? Veel dingen