Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Toch mocht Adam de moederbelofte ontvangen. Zijn vrouw krijgt de naam Eva, wat leven betekent. Wat betekent het dat Eva de moeder van al het leven is? Over welk leven gaat het? Over Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:20.

Dit is deel 3 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Gerelateerde artikelen

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in…