Binnen huwelijken kan er vervreemding ontstaan. Zo ging het ook bij Adam en Eva. Na de eerste zonde nam Adam afstand van zijn vrouw. Hij neemt niet de verantwoordelijkheid voor de zonde, maar legt die bij Eva neer. Zo ontstond er afstand. Kan het voorkomen worden dat er afstand in het huwelijk ontstaat? En hoe kan dat dan? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:12.

Dit is deel 4 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Bijbelstudie: De bruiloft te Kana

‘En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft’, staat…

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…

Onze verantwoordelijkheid in Christus: Geroepen tot een reine levenswandel

In de Engelstalige podcast ”Lift up your hearts” ging het op 7…

Podcast 3: Noach en zijn vrouw

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach…