Binnen huwelijken kan er vervreemding ontstaan. Zo ging het ook bij Adam en Eva. Na de eerste zonde nam Adam afstand van zijn vrouw. Hij neemt niet de verantwoordelijkheid voor de zonde, maar legt die bij Eva neer. Zo ontstond er afstand. Kan het voorkomen worden dat er afstand in het huwelijk ontstaat? En hoe kan dat dan? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:12.

Dit is deel 4 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

De christelijke seksuele moraal is een Evangelie-aangelegenheid

In de eerste brief die Paulus aan Timotheüs schrijft, klinkt van het…

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…

Podcast 4: In verscheidenheid

Eva is als hulp tegenover Adam geschapen. Niet als hulpje of als…