Podcast 1: Eén met Christus

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

De gemeente is eigendom van Christus, Hij heeft ze lief. Ze zijn als leden van Zijn lichaam één met Hem. Wat betekent dit? En wat houdt dit in voor de verhouding tussen man en vrouw? Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:30.

Dit is deel 1 in de serie “Man, vrouw en Christus (III): eenheid

Ook interessant

Het zevende gebod #3 – Gods volgorde

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes

Podcast 3: Vernieuwd leven

Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in

Podcast 5: Vernieuwde beperking

Als een gevolg van de zonden heeft de mens kennis van goed en kwaad gekregen. Wat is de vrucht hiervan? De dood.

Podcast 8: Salmon en Rachab

In deze achtste aflevering gaat het over het huwelijk tussen Salmon en Rachab. Van Rachab is bekend wat zij heeft gedaan (het