De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam of ook andersom? Man en vrouw hebben elkaar nodig, ze houden elkaar in evenwicht. En wat betekent het dat ze tegenover elkaar zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:20.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Gerelateerde artikelen

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…

Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval…