Podcast 2: In gelijkwaardigheid

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam of ook andersom? Man en vrouw hebben elkaar nodig, ze houden elkaar in evenwicht. En wat betekent het dat ze tegenover elkaar zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:20.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Ook interessant

Transgenders

Laten we de herziening van de Transgenderwet blijven bevragen, hoe lastig dit onderwerp ook ligt. Dit schreef Bart-Jan Spruyt, eind mei in

Podcast 3: Mens en God

Wat betekent het om mens te zijn? De Bijbel zegt, dat de mens geschapen is naar Gods beeld. En ook al is

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op aarde om te leven tot eer van God. Daarbij hoort

Podcast 3: In eenheid

Eva is uit een rib van Adam geschapen. In deze beschrijving van de schepping legt de Heere God de basis voor het

Podcast 3: Noach en zijn vrouw

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach geloofde God op Zijn woord en heeft samen met zijn