De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam of ook andersom? Man en vrouw hebben elkaar nodig, ze houden elkaar in evenwicht. En wat betekent het dat ze tegenover elkaar zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:20.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Gerelateerde artikelen

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het…

Podcast 2: De verantwoordelijkheid van man en vrouw

De Heere geeft aan Adam, de man, de eerste verantwoordelijkheid om zowel…

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…

Podcast 4: Vernieuwde zorg

Na de zondeval zochten Adam en Eva bedekking van hun lichaam. Ze…