De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam of ook andersom? Man en vrouw hebben elkaar nodig, ze houden elkaar in evenwicht. En wat betekent het dat ze tegenover elkaar zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 2:20.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(II): “Man en vrouw samengevoegd

Gerelateerde artikelen

Podcast 7: De verwording van het huwelijk

Dat de man heerschappij heeft over de vrouw is geen gebod van…

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en…

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…

Podcast 5: Mens en kinderen

Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op…