Podcast 3: De man als hoofd

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de rol van de man als het hoofd van zijn vrouw? Wat kunnen we hierin van de Heere Jezus Christus leren? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:23.

Dit is deel 3 in de serie “Man, vrouw en Christus (I): onderdanigheid

Gerelateerde artikelen