Podcast 3: De man als hoofd

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de rol van de man als het hoofd van zijn vrouw? Wat kunnen we hierin van de Heere Jezus Christus leren? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:23.

Dit is deel 3 in de serie “Man, vrouw en Christus (I): onderdanigheid

Ook interessant

De strijd tegen de zonde

Tijdens de bijeenkomst waarop het Bijbels Beraad M/V haar plannen presenteerde (10 december 2020), gaf een achttal predikanten in een korte bijdrage

Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval heeft onze verhouding met God verstoord. Dat heeft ook gevolgen

Podcast 4: Man en vrouw

Waarom maakt de Heere onderscheid tussen mannen en vrouwen? Er is een duidelijke orde in de schepping. God schiep de mens als

Podcast 4: Wonder van de liefde

De gemeente is het eigen lichaam van Christus. Zo horen man en vrouw echt bij elkaar. Ze zijn een vlees geworden. Wat