Podcast 3: De man als hoofd

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de rol van de man als het hoofd van zijn vrouw? Wat kunnen we hierin van de Heere Jezus Christus leren? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 5:23.

Dit is deel 3 in de serie “Man, vrouw en Christus (I): onderdanigheid

Ook interessant

Podcast 1: Iedereen onderdanig

Na de serie podcasts vanuit Genesis 1-3 (‘De basis’) gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Het hoofdstuk dat het meest uitvoerig

Podcast 1: Adam en Eva

In de Bijbel staan veel voorbeelden van huwelijken. In deze nieuwe podcastserie willen we die voorbeelden bekijken. Het eerste deel gaat over

Podcast 5: Eén gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin worden kinderen gevormd in tijdelijke zaken en eeuwige zaken. Wat is