Brief: „Lieve vriendin, vecht onvermoeibaar voor je huwelijk”

kelly-sikkema-E8H76nY1v6Q-unsplash
Leestijd: 5 minuten

De Amerikaanse docent en jurist Laura Baxter schrijft denkbeeldig een brief aan haar vriendin die een echtscheiding overweegt.

Mijn lieve vriendin,

Ik was verdrietig, maar niet compleet verrast, toen ik hoorde dat je overweegt om te scheiden.

Als ik het goed begrijp, hebben jij en je man in de loop van de jaren met steeds meer bitterheid ruzie gehad. Hij waardeert de vele offers niet die je voor hem brengt. Hij is geen goede kostwinner. Omdat hij aan zijn telefoon gekluisterd zit, negeert hij de kinderen en hun behoeften, tenzij je hem eraan herinnert. Je bekijkt oude foto’s en huilt, niet in staat om opnieuw de hartstocht te voelen die je vroeger gevoeld moet hebben. Het valt je zwaar om
toe te geven, maar soms voel je je afgewezen door de man van wie je zou moeten houden. De wereld verkeert in een crisis en jouw huwelijk voelt aan als één van de vele rampen. Je wilt er een einde aan maken.

Ik weet dat je Christus liefhebt en Hem wilt dienen. Je weet ook dat God echtscheiding verbiedt, behalve in bepaalde gevallen, zoals overspel, mishandeling en verlating (Mattheüs 5:23; 1 Korinthe 7:15). Maar je hebt het moeilijk. Je hebt geen Bijbelse gronden voor een echtscheiding, maar je huwelijk is liefdeloos en gevuld met ruzie. Het is moeilijk voor te stellen dat God wil dat je bij je man blijft.

Bevrijdende verbeelding
Dit is het punt waarop verbeelding het meest nodig is. Ik wil dat je inziet en gelooft dat het huwelijk groter, veel groter is dan ons persoonlijk geluk. God Zelf heeft de eerste huwelijksceremonie voltrokken, Eva geschapen en haar aan Adam voorgesteld (Genesis 2:21-24). Zelfs nadat de zonde in de wereld gekomen is, bleef Gods goede plan voor het huwelijk voortbestaan. Jezus zei nog steeds: ‘Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’ (Markus 10:9). Echtscheiding druist in tegen de scheppingsorde en scheurt het universum uiteen.

Echtscheiding tast ook onze getuigenis van het evangelie aan. Het huwelijk is een levende metafoor van Christus en de Kerk (Efeze 5:22-33). Uiteraard hebben gevallen mannen hun vrouwen niet zo innig lief als Christus van de Kerk houdt. Dit kunnen ze ook niet. En tot aan de dag waarop de zonde uiteindelijk overwonnen zal worden, zullen gevallen vrouwen worstelen om zich aan hun mannen te onderwerpen. We vormen een onvolmaakte afspiegeling van geestelijke waarheden. Toch schemert het evangelie door in het beeld dat wij belichamen, soms heel duidelijk en soms zwak – totdat echtscheiding dat beeld verbrijzelt.

Misschien lukt het je nog steeds niet om je hier een voorstelling van te maken. Verstandelijk begrijp je Gods prachtige bedoeling met het huwelijk. Tegelijkertijd lijkt het onmogelijk om, dag in dag uit, bij deze echtgenoot te blijven die je onophoudelijk teleurstelt. Mag ik enkele gedachten met je delen die voortkomen uit mijn eigen moeilijke ervaringen?

Ik heb het zelf meegemaakt
Ik ben gescheiden nadat ik drie kinderen had gekregen en tien jaar getrouwd ben geweest. Sinds die tijd, bijna twintig jaar geleden, heb ik veel vrouwen begeleid die een echtscheiding en de nasleep ervan moesten doorstaan. Ik kan je in vertrouwen zeggen dat echtscheiding erger is dan je denkt. Als je de echtscheiding doorzet, zal je heftige emotionele pijn ervaren, inclusief verdriet, woede en schaamte. Je zult je alleen voelen. Het conflict met je man zal waarschijnlijk oplopen en vrienden en familie zullen in de maalstroom worden meegezogen. En je zult elk schijn van controle over je leven verliezen.

Misschien ben je op persoonlijke pijn wel voorbereid. Maar toch smeek ik je, mijn vriendin, om aan je kinderen te denken. Voor kinderen betekent een echtscheiding ‘het einde van de wereld’. Je kinderen zullen een gigantische hoeveelheid emotioneel leed ervaren dat niet verzacht wordt door de rijpheid van het volwassen begripsvermogen. Daarbij komt dat tientallen jaren van onderzoek hebben aangetoond dat kinderen in eenoudergezinnen kwetsbaarder zijn voor armoede, mishandeling en slechte schoolresultaten.

Mijn kinderen hebben vanwege mijn echtscheiding een onthutsend psychologisch trauma en de daaropvolgende rechtszaak om het voogdijschap moeten doorstaan. Talloze afspraken voor therapie hielpen weinig om hun bestaande problemen te verminderen. Nu omhelzen we elkaar en danken God met tranen in onze ogen dat we er doorheen gekomen zijn. Meer dan tien jaar lang was die uitkomst verre van zeker.

Ik vraag me ook af of je rekening gehouden hebt met de financiële impact van een echtscheiding (Lukas 14:28-32). Het lijkt erop dat je het financieel al moeilijk hebt en dat dit een bron van conflict is. Echtscheiding zal je financiële situatie nog verder onder druk zetten totdat je niets meer hebt.

Ten eerste is het altijd duurder om twee huishoudens te onderhouden. Je moet verwachten dat je levensstandaard onmiddellijk zal dalen. Je zult wellicht bij je ouders moeten wonen of naar een kleiner appartement met andere huisgenoten moeten verhuizen.

Ten tweede is het moeilijk om te scheiden zonder tussenkomst van een advocaat. En advocaten zijn ongelooflijk duur. Zelfs als je ouders of andere familieleden hebt die op dit moment bereid zijn om je te helpen, zullen ze zich snel realiseren dat een echtscheiding wat geld betreft een bodemloze put is. Je moet daarbij denken aan schulden ter hoogte van de hypotheek op een huis, maar zonder dat het je iets oplevert.

Wellicht hoop je op een liefdevolle, gelukkige relatie na de echtscheiding, met een andere man. Alhoewel sommige vrouwen hertrouwen, is het gras bij de buren maar zelden groener. Mijn man John en ik zijn nu zeventien jaar getrouwd. Tijdens onze huwelijkstoerusting waarschuwde onze dominee ons dat het leven van een samengesteld gezin moeilijk is en dat tweede huwelijken een hoger scheidingspercentage dan eerste huwelijken kennen. We zetten door, in de overtuiging dat onze liefde tegen alle verwachtingen in zou overwinnen.

Alleen door Gods genade hebben John en ik het gered. Onze kinderen zijn nu volwassen en we zijn gelukkig en dankbaar dat we met elkaar getrouwd zijn. Maar onze dominee had ook gelijk. Het leven als samengesteld gezin was moeilijk, erg moeilijk. Ook in dit geval was de uitkomst meer dan tien jaar lang verre van zeker.

Wat nu?
God haat echtscheiding, en met een goede reden (Maleachi 2:16). Christenen moeten leren om te haten wat God haat, inclusief echtscheiding (Psalmen 139:21-22). Ik vraag je dringend om onvermoeibaar voor je huwelijk te vechten, in de kracht die Christus je verleent. Vertrouw erop dat God je al de middelen gegeven heeft die je nodig hebt om trouw te blijven.

Gebruik deze tijd om je persoonlijke gebed en het lezen in de Bijbel een nieuwe impuls te geven. Vraag ouderlingen en oudere, wijzere gelovigen om raad. Als je man ermee instemt om met je mee te gaan, is dat geweldig. Maar zo niet, ga dan alleen. De belangrijkste strijd speelt zich af in je eigen hart, door weerstand te bieden aan de stemmen van jaloezie en ontevredenheid. Smeek God om kracht om de dingen uit het verleden te vergeven en je man vriendelijk te behandelen, dag aan dag, vooral wanneer hij het niet verdient.

Natuurlijk kan je huwelijk alsnog stuklopen, ondanks je beste inspanningen. Ik moest het verdrietige feit onder ogen zien dat een herstel van mijn eerste huwelijk niet mogelijk was. Desondanks weten we dat Gods genade in onze zwakheid genoeg is (2 Korinthe 12:9). Zelfs in de Vallei van de Schaduw van de Dood (een passende omschrijving van een echtscheiding) belooft God met ons te zijn (Psalmen 23:4). Maar vooralsnog is er hoop nu je huwelijk nog overeind staat (Prediker 9:5).

Omwille van jezelf, je familie en het evangelie bid ik dat je alle gedachten aan echtscheiding resoluut en definitief achter je zult laten. Neem je kruis op en volg Christus in alle dingen (Mattheüs 16:24-25). Hij belooft je een leven in overvloed.


Deze bijdrage is de vertaling van de brief van Laura Baxter die op 26 januari 2021 op thegospelcoalition.org verscheen.

Laura Baxter is jurist en doceert aan de plaatselijke universiteit. Ze is lid van The Bridge Community Church in Ruston, Louisiana. Je kunt meer van haar werk lezen op stirfrylaura.wordpress.com en haar dagboek over Job is verkrijgbaar op Amazon.


Gepubliceerd: 23-02-2021

Ook interessant

Wat betekent “Ik hou van je”? 

Als je tegen je partner zeg “Ik hou van je”, wat zeg je dan werkelijk?” Laten we een Bijbels gefundeerd antwoord geven.

Podcast 6: In openheid

Adam en Eva waren in het paradijs beiden naakt en zij schaamden zich niet. Is naaktheid iets om ons voor te schamen?

Met wie rol jij het bed in?

Met wie rol jij het bed in? Misschien vind je het een rare vraag. Voor jou horen seksualiteit en huwelijk bij elkaar.

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het huwelijk: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten