„Pas op! Er is een aanval op onze (klein)kinderen gaande”

sign-1719887_1920
Leestijd: 3 minuten

De stroom publicaties met een inhoud die lijnrecht ingaat tegen wat God tot zegen aan de mens heeft gegeven en daarover in Zijn Woord heeft meegedeeld, zwelt aan. Ger de Koning geeft in dit alarmerende artikel twee voorbeelden.

De duivel is aan zijn eindsprint begonnen. Hij ziet dat zijn einde nadert. Binnenkort wordt hij voor 1000 (duizend!) jaar op non-actief gezet en direct daarna, na een korte, allerlaatste activiteit, voor eeuwig uitgeschakeld (Openbaring 20:1-3,7-10). Met het oog op dit onontkoombare lot zet hij in de korte tijd die hem rest (Openbaring 12:12) alles op alles om nog zoveel mogelijk van Gods origineel van de schepping en het gezin te verwoesten. Zijn propagandamachine draait op volle toeren. De stroom publicaties met een inhoud die lijnrecht ingaat tegen wat God tot zegen aan de mens heeft gegeven en daarover in Zijn Woord heeft meegedeeld, zwelt aan. Daarbij richt de duivel zijn pijlen met name op kinderen.

Binnen een tijdsbestek van enkele dagen verschenen op nos.nl twee artikelen waarin de strategie van de aanval op onze kinderen onverbloemd wordt aangekondigd. Dat raakte me. Het eerste artikel gaat over een non-binair personage. ”Het nieuwe non-binaire personage Lesley in de NPO-jeugdserie Spangas: De Campus, die zich niet identificeert als een jongen of meisje maar als een andere genderidentiteit, krijgt veel aandacht op social media.” Aan het slot van het artikel merkt een betrokkene op: „Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen zien dat Lesley een super cool persoon is, en niet ‘ondanks’ het feit dat die non-binair is, maar misschien wel ‘omdat’.”

Het tweede artikel betreft de seksuele voorlichting op basisscholen. Een woordvoerder van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers stelt dat „een derde van die scholen niet specifiek aandacht besteedt aan seksuele diversiteit zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, terwijl dat wel moet.” Volgens een expert van genoemd centrum is het belangrijk dat kinderen niet alleen onderwijs krijgen over hun eigen lichaam en relaties, maar is het minstens zo van belang dat zij jong leren over seksuele diversiteit. „Jonge kinderen kunnen zelf al homoseksuele gevoelens hebben. Hun moet je meegeven dat die gevoelens oké zijn, zodat ze zich geaccepteerd voelen.” En: „In een les over relaties kun je bijvoorbeeld uitleggen dat sommige kinderen twee mama’s hebben en dat dat ook normaal is.”

En dan het boek ”Oer – Het grote verhaal van nul tot nu”. In diezelfde dagen las ik daarover enkele lovende recensies. Dat boek wil christelijke opvoeders helpen om kinderen en jongeren op een begrijpelijke manier te vertellen dat God de wereld door evolutie heeft gemaakt. De oude slang valt daarin niet met open vizier aan, maar kiest voor een ‘vriendelijke’ benadering. Het boek is een mengsel van waarheid en leugen, vol dodelijk venijn. Het mengsel is bereid volgens het oeroude recept van de oervader van de leugen.

En dat recept werkt. Een van onze kleinkinderen, 5 jaar oud, die op een christelijke school zit, kwam kortgeleden thuis met het verhaal dat de Heere God de wereld had geschapen en dat het een beetje door een knal was. Dat had hij opgepikt uit een filmpje dat de juf had laten zien. Bij navraag door zijn moeder bij de juf bleek dat ze per ongeluk het verkeerde filmpje had laten zien. Het gif was echter wel binnengekomen. De moeder heeft het enig werkzame bestrijdingsmiddel, het Woord van God, gebruikt om dit gif onschadelijk te maken.

Het is duidelijk: de geestelijke strijd om de zielen van onze kinderen is in volle hevigheid ontbrand. Daarbij wordt geen wapen geschuwd. Wie naïef is en denkt dat het allemaal goed bedoeld is en dat het wel zal loslopen met ‘onze’ kinderen, mag verder slapen. Voor wie wakker is, klinkt de oproep: ‘Het einde van alles nu is nabij, weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden’ (1 Petrus 4:7). Wij moeten –inderdaad: moeten!– onze kinderen en jongeren bevestigen in hun jongen- of meisje-zijn en hen onderwijzen over wat God in Zijn Woord over de schepping zegt. Tegelijk moeten we voor hen tot God roepen om als een muur om hen heen te zijn.

‘Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen’ (Klaagliederen 2:19)!


Dit artikel verscheen eerder op bijbelsebron.nl en in Het Zoeklicht.

Ook interessant

De invasie van de roze revolutie

Israël vreesde in Jozua’s tijd voor de ijzeren strijdwagens van de Kanaänieten. Ook de roze revolutionairen lijken talloos en machtig te zijn.