Column: Wie Bijbels wil leven krijgt fobieën opgeplakt

truth, waarheid
Leestijd: 3 minuten

Lobbyisten die andersdenkenden wegzetten als homofoob of transfoob zijn in feite ”veritasfoob”, bang voor de waarheid die Gods Woord spreekt. Maar uiteindelijk achterhaalt die waarheid de leugen.

Fobie komt van het Griekse ”phóbos”, dat angst of vrees betekent. Als iemand niet weg kan komen of beperkt is in zijn bewegingsvrijheid, leidt dit soms tot overmatige angst of een paniekaanval. Zulke ”claustrofobie” kan reden zijn om hulp in te schakelen. Door framing (het bewust vervormd en eenzijdig ”inlijsten” van iemands visie) breidt het aantal mensen aan wie een ”fobie” wordt toegeschreven snel uit: xenofoob, homofoob, transfoob en binnenkort wellicht polyfoob.

Wie het praktiseren van homoseksualiteit, transgenderisme of een huwelijk van meer dan twee personen afwijst, krijgt algauw te maken met framing. Die werkt stigmatiserend en polariserend. Een individu of groepering die gangbaar geachte standpunten niet aanvaardt, dus niet denkt en handelt binnen het opgelegde raamwerk, wordt dan weggezet als bijvoorbeeld homofoob of transfoob. Haat is de vervolgstap.

Wie claustrofobie heeft, kan rekenen op begrip, meeleven en hulp. Wie homofoob of transfoob genoemd wordt, geldt echter als iemand die ”niet in orde” is en een misplaatste angst of zelfs haat ontwikkeld heeft jegens bepaalde maatschappelijke verschijnselen. De aanduiding homofoob of transfoob plaatst een medemens buiten de orde, als iemand die onrecht begaat en dringend hulp nodig heeft om te leren accepteren dat transgenderisme en het praktiseren van homoseksualiteit normaal en voluit acceptabel zijn.

Homo- en translobbyisten menen het bij het rechte eind te hebben en willen triomferen. Tegenover de waarheid die de Bijbel ons aanreikt, is hun optreden echter een leugen, die de samenleving onthecht en ontwricht. Ze gaan daarmee in het spoor van de grote aartsleugenaar en tegenstander van God (Johannes 8:44) en willen (on)bewust verhinderen dat „Zijn raad zal bestaan en Hij al Zijn welbehagen zal doen” (Jesaja 46:10).

De Finse oud-minister Soini laat aan duidelijkheid niets te wensen over als hij stelt: „Niet alleen de leer van het klassieke christendom wordt vandaag de dag betwist, er zijn zelfs pogingen om de christelijke leer te criminaliseren. Helaas is dat het beeld van deze tijd, niet alleen in Finland, maar in de hele westerse wereld.” Volgens Soini is er een strijd gaande tussen waarden en ideologieën: „Maar die strijd zal worden gewonnen”, zoals Efeze 6 leert (geestelijke wapenrusting).

De waarheid is een deugd in God Zelf en Zijn Woord is de Waarheid. De Bijbel reikt de ware leer aan als het gaat om de schepping van de mens (Genesis 1), het huwelijk (Genesis 2), het praktiseren van homoseksualiteit (Romeinen 1) en polygamie (1 Samuël 1). Het is voor een kind essentieel om in een gezin op te groeien waar liefde woont en vader en moeder hun verantwoordelijkheid verstaan vanuit het huwelijksformulier. Dan kan zo’n kind veilig hechten en opgroeien. Laten we in onze achterban voor deze waarheid staan en gaan. In het besef dat de duivel meestal niet met grof geweld begint, maar een ”glijbaan” gebruikt: na de eerste hobbels en een stroeve start gaat het steeds sneller naar beneden.

Alle lobbyisten die de leugen willen laten zegevieren, zijn in feite ”veritasfoob” (bang voor de waarheid). Laten we echter zelf het woord foob niet in de mond nemen, maar voor hen en voor onszelf erom smeken dat onze gang en treden in Gods Woord vastgemaakt worden en we door Zijn Geest in alle waarheid geleid worden. Met ook het gebed dat we de waarheid blijven spreken wanneer we hebben te getuigen van de Waarheid. Tot Gods eer en tot heil van ons volk.


Dit artikel is op 1 sept 2022 gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Geschreven door dhr. A.R. Bronkhorst, bestuurder van de VBSO en KOC Diensten

Ook interessant

Transgenders

Laten we de herziening van de Transgenderwet blijven bevragen, hoe lastig dit onderwerp ook ligt. Dit schreef Bart-Jan Spruyt, eind mei in