Je bekijkt nu <strong>Goedbezochte appelavond op Urk</strong>

Goedbezochte appelavond op Urk

Leestijd: 3 minuten

Op 17 april werd de tweede appelavond van Bijbels Beraad M/V gehouden. Na Katwijk dus Urk. Vanuit zo’n beetje alle Urker kerken waren er mensen naar De Poort gekomen. Ongeveer 400 man wilde meer horen over de ‘vreemde nieuwe wereld’ waarin we terecht zijn gekomen.

Ds. W.A. Cappellen (CGK-Maranatha) las ter opening uit de geschiedenis van de wolkkolom ‘die hemel en aarde verenigt tezaam’. Israël werd opgeroepen dicht bij de wolkkolom te blijven – want het zou niet andersom gebeuren, dat de wolkkolom zou gaan waar Israël verkoos. Zo hebben wij het Woord van God, en veilig is het alleen als we daar nauwkeurig naar luisteren.

Vreemde nieuwe wereld

Vervolgens kwam de hoofdbijdrage van de avond, een lezing van dr. B.A. Zuiddam. Hij nam zijn hoorders mee in één week krantenkoppen over politieke voorstellen en maatschappelijke misstanden. We zijn terecht gekomen in een wereld die onze voorouders zich nooit hadden kunnen indenken. Dat geeft niet alleen zorgen, maar ook ingewikkelde vragen. Kunnen we nog onfeilbaar zeker weten wat Gods wil is? Ja, zo was Zuiddams duidelijke antwoord. Niet alleen de Bijbel maakt Gods wil duidelijk, maar ook de schepping. Op het gebied van huwelijk en geslacht spreekt de schepping duidelijke taal, en dat voor alle tijden. Het voorbeeld van Laura Perry maakt duidelijk hoe natuur en Schriftuur ook de weg wijzen aan iemand die diep in de genderproblematiek is weggezakt.

Forum

Hoe moet je reageren als een jongere bij je komt om te vertellen dat hij homoseksuele gevoelens heeft? Op deze vraag reageerden de predikanten die deelnamen aan het forum, ds. B. Boer (VBG Emmeloord) en ds. A.J. de Waard (GG). Zij benadrukten hoe belangrijk het is om te beginnen met luisteren. En om dan ook te vertellen wat de Bijbel zegt. Hoe je dat benadert, hangt natuurlijk veel af van de vraag of die jongere verlangt om in de weg van de Heere te gaan. ‘Maar als hij dat nu niet wil, en zijn eigen weg gaat?’ Een ander forumlid, dhr. K. van Helden (Kies Leven en Logos), verwees naar de Heere Jezus. Hij zocht hoeren en tollenaren op in hun leefwereld. Vervolgens kwamen er ingewikkelde casussen langs: wat als een catechisant bij een nieuwe naam wil worden aangesproken? Wat zou je ouders adviseren als hun zoon zegt niet langer een jongen te (willen) zijn? Hoe moet je omgaan met een homoseksueel samenlevend stel van wie blijkt dat ze beide een misbruikverleden hebben? De basislijn van de reacties was: wijs de zondaar niet af maar ga niet in de zonde mee.

De vraag kwam, of de ontwikkelingen door blijven gaan. Dr. Zuiddam hoopt dat in zeker opzicht de wal het schip zal keren, omdat op den duur transities financieel onhoudbaar zullen blijken. Maar hij verwacht toch dat de aftakeling door zal gaan, uitlopend in de komst van de ‘mens der wetteloosheid’ (2 Thess. 2). Hoe moeten christenen daar mee omgaan? Van Helden noemde in zijn reactie twee dingen. In de eerste plaats is er de noodzaak om goed geworteld zijn in de Schrift, zeker in Genesis 1. Telkens weer (ook bij abortus, evolutie etc.) wordt juist die basis bestreden. In de tweede plaats vrijmoedig leven in de wereld. We hoeven ons niet te schamen voor Gods waarheid!

Blijven spreken

In een appelwoord legde ds. D.E. van de Kieft (GGiN) de zaken nog wat meer aan het hart van de hoorders. Hij riep op tot dankbaarheid voor wat er op Urk nog is aan waardering van Gods instellingen. Tegelijk moeten we erkennen dat de tijdgeest ook vat heeft op ons hart. Ook op Urk neemt bijvoorbeeld de gezinsgrootte af en het aantal echtscheidingen toe. Dat bedenkende kunnen wij geen grote mond hebben. Toch moeten en mogen we blijven spreken, als dat maar is tegelijk met waarheid en liefde. Daarvoor is het nodig, persoonlijk te weten van zonde en genade. ‘Een rijke Christus en een arme zondaar – die passen bij elkaar.’

Ten slotte werd de avond afgesloten door prop. H.J. van der Wal (PKN, ‘De Ark’). Heel passend liet hij zingen:

Bescherm ons in een bange tijd

van zielsverzoeking en van strijd.

Laat nooit de boze vijand toe

dat hij ons enig hinder doe.


Gepubliceerd: 21-04-2023