De Salzburgse verklaring (2015)

Leven naar de wil van God, de Schepper De huidige bedreiging van…

De Baptistengeloofsbelijdenis (1689)

Hoofdstuk 25: Het huwelijk 25.1 Het huwelijk behoort tussen één man en…

Nashville-verklaring (2017)

Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit “Weet dat de HEERE God is;Híj…

Resolution of Southern Baptist Convention (2019)

Dit is een vertaling van een van de besluiten die op de…

Van den beginne: Gods plan voor het huwelijk – verklaring ACNA (2015)

Opmerking vooraf: dit is een vertaling van “From the beginning: God’s design…

Catechismus van de Katholieke Kerk (1997)

Deel 3, tweede sectie, tweede hoofdstuk, artikel zes 1 – “Man en…

The Baltimore Catechism (1891)

369 Vraag: Wat is het zesde gebod?Antwoord: Het zesde gebod is: Gij…

Westminster Confession of Faith (1647)

Hoofdstuk 24 – Huwelijk en echtscheiding 1. Het huwelijk moet gesloten worden…

Heidelbergse Catechismus (1563)

Zondag 32 86. Vraag: Omdat wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste…

Book of Common Prayer (1559)

The Form of Solemnization of Matrimony First the Banns of all that…