Dit is een vertaling van een van de besluiten die op de Southern Baptist Convention is gevormd. Klik hier voor de originele, Engelse tekst.

AANGEZIEN alle mensen geschapen zijn naar Gods beeld en ernaar moeten streven Hem te verheerlijken op alle terreinen van hun leven, met inbegrip van hoe zij zichzelf en hun identiteit zien (Genesis 1:26-27; Psalm 100:3; 1 Korinthe 10:31); en

AANGEZIEN de Heere Zijn volk roept om een heilig leven te leiden als weerspiegeling van Zijn heilige karakter (Leviticus 20:7; 1 Petrus 1:16); en

AANGEZIEN christenen wordt geleerd Gods ontwerp voor seksuele relaties te erkennen, te eren, en ernaar te leven uitsluitend binnen de verbondsgemeenschap van het huwelijk tussen één man en één vrouw voor het leven (Genesis 1: 26-28; 2:18-24; Mattheüs 19:4-6; 1 Korinthe 6:12-20; Efeze 5:22-33); en

AANGEZIEN veel mensen in onze cultuur aannemen dat de bevrediging van de seksuele begeerte essentieel is om de mens tot volledigheid en tot bloei te laten komen, wat sommige mensen ertoe beweegt gevallen seksuele begeerten te bepalen als kenmerkend voor iemands persoonlijke identiteit; en

AANGEZIEN sommige broeders en zusters in Christus geprobeerd hebben Gods ontwerp voor de seksualiteit te onderschrijven, terwijl zij een persoonlijke identiteit als ’homoseksuele christen’ of een ‘seksuele minderheid’ omarmen; en

AANGEZIEN dit zichzelf zien en zichzelf uitdrukken verkeerd geïnterpreteerd kan worden, bevestigt dit  een zondige begeerte als een teken van persoonlijke identiteit en dit zou kunnen betekenen dat iemands heiliging de mogelijkheid van bevrijding van de seksuele begeerte naar iemand van hetzelfde geslacht uitsluit; en       

AANGEZIEN de Bijbel niet leert dat een christelijke identiteit gebaseerd is op handelingen in het verleden of op verzoekingen die nu plaats vinden, maar op rechtvaardigmaking in het heden en op heerlijkheid in de toekomst (Romeinen 8:1-11; 1 Korinthe 6:9-11); daarom wordt nu

BESLOTEN dat de afgevaardigden naar de vergadering van de Southern Baptist Convention in Birmingham, Alabama, op 11 en 12 juni 2019, adviseren dat christenen zich niet beschrijven of een identiteit voor zichzelf omarmen op manieren die bevestiging van zondige begeerten of van on-Bijbelse sociale concepties suggereren (Mattheüs 5:27-30; Galaten 5:19; Efeze 5:3; 1 Thessalonicenzen 4:3-5); en verder wordt

BESLOTEN dat we op alle christenen die vechten tegen de aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht een beroep doen om elk concept van zichzelf of persoonlijke identiteit die ingaat tegen Gods goede en heilige bedoelingen in Zijn schepping en verlossing te verloochenen; en verder wordt

BESLOTEN dat wij het getrouwe getuigenis aanprijzen van christenen die aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht ervaren, en kuis blijven uit getrouwheid aan Christus en wier dure gehoorzaamheid[1] Jezus belooft te belonen (Matthéüs 16:24-26; 19:29); en verder wordt

BESLOTEN dat we bevestigen dat Gods genade zowel vergeving als kracht geeft, zodat een persoon die Jezus Christus volgt, zondige begeerten kan doden en zijn weg kan gaan op een manier die het Evangelie waardig is (1 Korinthe 10:13); en wordt tenslotte

BESLOTEN dat we alle kerken van de Southern Baptists oproepen om zondaren tot bekering te roepen, terwijl wij deze broeders en zusters die zich voelen aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht dienen, bemoedigen, gastvrijheid verlenen en christelijke liefde bewijzen.


[1] Costly obedience (dure gehoorzaamheid) is de Engelse uitdrukking voor de levenshouding van deze groep die uit gehoorzaamheid aan Christus een kuis leven wil leiden.