369 Vraag: Wat is het zesde gebod?
Antwoord: Het zesde gebod is: Gij zult geen overspel plegen.

370 Vraag: Wat wordt ons bevolen door het zesde gebod?
Antwoord: Het zesde gebod beveelt ons rein te zijn in onze gedachten, en al onze blikken, woorden en daden moeten zedig zijn.

371 Vraag: Wat verbiedt het zesde gebod?
Antwoord: Het zesde gebod verbiedt alle onkuise vrijheid met de vrouw of de man van iemand anders; ook alle oneerbaarheid met onszelf of anderen in onze blikken, kleding, woorden of daden.

372 Vraag: Verbiedt het zesde gebod het lezen van slechte en oneerbare boeken en kranten?
Antwoord: Het zesde gebod verbiedt het lezen van slechte en oneerbare boeken en kranten.


Deze catechismus werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het rooms-katholieke aartsbisdom Baltimore.