Baucham: echte mannelijkheid is bescherming voor vrouwen

Voddie Baucham. Beeld: Youtube
Leestijd: 3 minuten

Wat betekent het om een man te zijn? Hoe word je dat? En is de focus op mannelijkheid niet vernederend voor vrouwen? In deze video van Ben Shapiro stelt predikant Voddie Baucham dat echte mannelijkheid een bescherming is voor vrouwen.

Je kunt mannelijkheid niet begrijpen als je het niet samen neemt met vrouwelijkheid. Eerst moeten we weten wat het is om naar het beeld van God gemaakt te zijn. En daarna moeten we bedenken wat het is om gemaakt te zijn als ‘tegenover’ van de vrouw. Als we het hebben over mannelijkheid, moeten we het niet hebben over ‘hier voel ik me goed bij’ of over ‘hoe denk jij dat een echte man is’. Nee, we moeten dan steeds terugverwijzen naar de God die ons mannelijk en vrouwelijk schiep. Hij schiep ons om profeet, priester, verzorger en beschermer te zijn.

Mannen hebben een doel nodig die hen verantwoordelijk maakt
Mannen zijn groter en sterker dan vrouwen en dit geeft mannen zoveel mogelijkheden om hen kwaad te doen, zolang ze de giftige versie van mannelijkheid nastreven. Het doel van mannelijkheid ligt buiten jezelf. Het gaat er niet over wie je denkt dat je bent of wie je wilt zijn. Het gaat erom dat je terugwijst naar Degene die jou heeft gemaakt; naar het doel waarvoor je bent gemaakt; en naar de relatie die Hij wil dat je hebt met het andere geslacht. Het feit dat mannen niet willen trouwen is een duidelijk voorbeeld van het probleem met ‘mannelijkheid’. Trouwen betekent namelijk dat we hoofd worden van een huisgezin. Dit geeft een doel in het leven en het geeft ons een beter begrip van wat mannelijkheid inhoudt. Deze verantwoordelijkheid houdt mannen onder controle en het beschermt vrouwen.  

Mannelijkheid betekent niet ‘doen waar je goed in bent’ en ‘je verantwoordelijkheden ontlopen’. Een beter begrip van mannelijkheid geeft mannen een doel, maar het beschermt ook vrouwen. Dat is de ironie: mensen vechten tegen het patriarchaat (samenleving waarbij de eerste verantwoordelijkheid bij mannen ligt), tegen het huwelijk en tegen klassieke rolpatronen; maar het laat vrouwen onbeschermd en het laat mannen ongecontroleerd om wat dan ook te doen.

Mannen zijn ervoor gemaakt om man te zijn
Als je de lasten van een gezin op je moet nemen, is dat soms heel zwaar. Maar allereerst ben je ervoor gemaakt om goed te doen. Ten tweede verlang je ernaar om dat te doen. Mannen verlangen er niet naar om bij hun moeder thuis te gamen. Trouwens, die games simuleren de acties en activiteiten die passen bij mannelijkheid. Verder hoef je niet alles van mannelijkheid te weten voordat je eraan begint. Dat is een leugen. Sterker nog, God laat je juist door een proces gaan om mannelijk te worden. Ten derde hoef je het als man ook niet alleen te doen. We hebben elkaar als mannen nodig. IJzer scherpt men met ijzer, alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten (Spreuken 27:17).

Wat zou je tegen feministen willen zeggen die de noodzaak van mannelijke mannen ontkennen?
Veel mensen leven in het idee dat het patriarchaat onderdrukkend is. Daardoor hebben ze de neiging om elk bewijs van het tegendeel terzijde te schuiven. Voor feministen is het patriarchaat de wortel van alle kwaad. Onderzoeken die helder aangeven dat vaderfiguren nodig zijn om jongens te laten ontwikkelen, worden makkelijk genegeerd. Dat komt omdat we ideologieën en verhalen liever hebben dan waarheid.

Mannen die hun verantwoordelijkheid als man leren nemen, vormen zo een beschermende kracht waarbinnen vrouwen kunnen floreren. Als mannen niet gecontroleerd worden en geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen, floreren vrouwen niet, maar worden ze het slachtoffer. Dat is wat we in deze tijd zien. Mannen worden getraind in mannelijkheid, maar niet in discipline. Hierdoor leven ze meer als dieren, die slechts hun lichamelijke instincten navolgen.

Hoe word je een goede man?
Je moet eerst oefenen, voordat je dingen beheerst. Dit geldt voor het geloof ook. Wandel in de wegen van Gods geboden; dan kom je tot de bevinding dat die geboden heilzaam en zuiver zijn voor jezelf en voor de samenleving. Maar die oefening vraagt veel geduld. Hierbij speelt ook arrogantie een rol: we geloven niet dat we iemand nodig hebben. Maar Efeze 6:1-3 zegt: Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is het eerste gebod met een belofte, namelijk dat het u wel zal gaan en dat u lang zult leven op de aarde. En dan vers 4: Vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. Dus kinderen moeten eerst leren hoe ze zich moeten gedragen, voordat ze begrijpen waarom dat goed of nuttig zou zijn, of voordat ze geloven dat dit Gods goede geboden zijn. Hiervoor is een structuur nodig. God heeft ons de familiestructuur gegeven, van een vader en een moeder die hun kinderen opvoeden voor God.


Dit is een vrij vertaalde weergave van het gesprek dat Ben Shapiro met Voddie Baucham voerde op 30 juli 2023.

Ook interessant

Recensie: De Godvrezende Man

Hoe kun je ‘man’ zijn in deze tijd? Wat is Gods roeping voor de man? Dit boek kan je helpen bij deze

Jozef: een Bijbelse man

Het leven van Jozef, zoals beschreven in Mattheüs 1:18-25, biedt een aantal bijzondere oriëntatiepunten op Bijbelse mannelijkheid. In dit Bijbelgedeelte gaat het

gezin bloemen

De hoge kosten van het vaderschap

Vaders hebben de taak om iets van Gods Vaderhart te laten zien. Hun taak is kinderen ‘op te voeden in de lering