Recensie: Wat de Bijbel zegt over de man/vader

boek
Leestijd: 2 minuten

In het boek ”Wat hij moet zijn… als hij met mijn dochter wil trouwen” behandelt Voddie Baucham aan de hand van verschillende Bijbelgedeeltes de rol en positie van getrouwde én alleenstaande mannen.

De auteur van dit boek was eerst baptistenpredikant in Texas (VS) en is nu decaan van het seminarie aan de African Christian University in Lusaka (Zambia). Hij en zijn vrouw Bridget hebben negen kinderen. In het boek gaat Baucham aan de hand van onder andere Genesis 2, 1 Korinthe 11 en Efeze 5 na wat de centrale rol van de vader in de opvoeding behoort te zijn. Hij gebruikt hiervoor de casus van de man die zijn dochter Jasmine als vrouw wil hebben.

In een wereld van daten en losse relaties stelt de schrijver het Bijbels denken centraal waardoor de vader de plicht heeft om z’n kinderen –in Bauchams geval z’n dochter– niet alleen te verzorgen, maar ook te beschermen. Aan de hand van zijn Bijbels-geestelijke instelling en zijn rijke pastorale ervaring toont hij aan hoe dat beschermen op grond van Schriftuurlijke gegevens plaats kan vinden. Hij pleit voor een juiste Bijbelse mannelijkheid en een Bijbels echtgenootleiderschap. Dat de man moet leiden, bijvoorbeeld, wordt verduidelijkt vanuit Efeze 5. Ook het aantal kinderen en de rollen van de man en de vrouw komen aan de orde.

STREAMER/KADER: Als je de wereld de liefde van God wilt leren, word dan een man die zijn vrouw liefheeft zoals Christus de gemeente heeft liefgehad (Efeze 5:25). Als je de wereld wilt leren hoe de gemeente zich onderwerpt aan de Heere, word dan een vrouw, die zich onderwerpt aan haar man (Efeze 5:22-24). Als je de wereld een beeld wilt laten zien van het heiligende werk van Christus, reinig je vrouw dan als het ware met „het waterbad door het Woord” (Efeze 5:26). Dit is ons woordenloos getuigenis. (citaat, blz. 41)

Bij bepaalde passages in het boek vraag ik me af of hoe juist ze zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over de theologische richting die ervan uitgaat, dat je overal Christus in moet zien. Baucham geeft dan als voorbeeld de strijd tussen David en Goliath. Kun je stellen dat de Heere Jezus altijd ‘reuzen’ in je leven overwint? En is het verder juist dat het gezin een kleine kerk vormt? Overduidelijk beklemtoont hij echter de centrale rol van de vader in het voorgaan en in het leiden van de kinderen wat betreft het gebruik van de Bijbel.

De auteur heeft een vlotte schrijfstijl. Door de diversiteit van praktische voorbeelden neemt hij de lezer mee naar het doel van het boek: vaders en moeders op grond van treffende Bijbelgedeelten richten op de grote verantwoordelijkheid voor hun kinderen met betrekking tot een eventuele echtgenoot. Waar zijn in ons land nog de voorgangers en oudsten die opvoeders wijzen op de in het boek vermelde tien kwaliteiten die ze in een schoonzoon moeten zoeken? Bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, de bereidheid om het gezin te leiden, begrip voor de rol van je vrouw en verschillende geestelijke leiderschapskwaliteiten. 


”Wat hij moet zijn… als hij met mijn dochter wil trouwen – Een Bijbels appèl tot verantwoordelijkheidsbesef bij vaders en alleenstaande mannen” (hardcover, 232 blz.), is een uitgave van de stichting Uit het Woord der Waarheid in Aalten.

Deze recensie is overgenomen met toestemming van Bijbel & Onderwijs.

Ook interessant