Verscheurd? Commentaar bij het boek van Justin Lee

katie-rainbow-qr6hKMhI3ag-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Justin Lee (met een conservatieve baptistenachtergrond) beschrijft zijn worsteling met zijn homofiele gevoelens. In die zin is het nuttig om van zijn boek kennis te nemen. Triest is het om het te lezen wat medechristenen zoal tegen hem gezegd hebben.

Lee wijst er terecht op dat we als kerk mensen met homofiele gevoelens moeten ondersteunen. Ja, uiteraard in het helpen eerlijk de problemen en gevoelens bespreekbaar te maken, en de homofiele medemens niet te verwerpen. Maar ondersteunen mag m.i. niet betekenen het accepteren en goedpraten van een homoseksuele relatie, want daarin kan en mag je als christen niet meegaan. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En bovendien, Gods Woord geeft aan dat er in een proces van toewijding en heiliging door de kracht van de Heilige Geest verlossing mogelijk is, ook van homofiele gevoelens!

Lee wijst er terecht op dat we elkaar als medemensen moeten liefhebben, ook al zijn we het met elkaar oneens. Dat is op zich waar, maar dat is niet het hele verhaal. Immers het gaat om liefde en waarheid. Immers de waarheid maakt uiteindelijk vrij. Jezus was heel liefdevol tegenover bijv. de overspelige vrouw en anderen, maar Hij zei ook: „Zondig nu niet meer!”

Maar wat Lee in zijn worsteling en onderzoek ook doet: hij komt er niet uit, zelfs niet na intens gebed. Ook het bestuderen van de Bijbel helpt hem niet omdat hij door zijn eigen verblinding helaas niet het inzicht van de Heilige Geest heeft en niet ziet dat de Bijbel heel duidelijk homoseksuele praxis afwijst. Kennelijk wíl hij daar niet aan. Door zijn boek heeft hij, ondanks zijn goede bedoelingen, alleen maar meer verwarring gebracht bij christenen die niet zo stevig in hun geestelijke schoenen staan, en Lee heeft daardoor de boze in de kaart gespeeld. Daarom ben ik ondanks de intenties van Lee zeer bedroefd over dit boek. Ik vermoed en vrees dat het zijn tienduizenden zal verslaan, dat is: losmaken van de waarheid zoals God in Zijn Woord heeft bedoeld!  

Een paar voorbeelden.

Op pagina 261 verwart Lee menselijke wetten met de wetten van God. Uiteraard moet je niet wettisch zijn en naar de geest van een wet handelen, maar dan zeker naar de geest van de wet van God.

Op pagina 270 gaat Lee in zijn worsteling (je ziet hoe gek en wanhopig de boze iemand kan maken) zelfs zover om te denken dat hij zou zondigen als hij homoseksuele relaties zou afkeuren! Maar dat is toch wel de omgekeerde wereld! Wat goed is, wordt slecht genoemd en wat fout is, wordt goed genoemd (Jesaja 5:20). Een voorteken van de eindtijd waarin duivelse leugens en misleidingen steeds geraffineerder zullen worden.  

Je vraagt je af waarom Justin Lee denkt dat hij zou zondigen als hij homoseksuele relaties zou afkeuren. Hij zegt: „Als ik homoseksuele relaties zou afkeuren, zondigde ik door mijzelf en anderen onder de wet te stellen en het offer van Jezus aan de kant te schuiven”. Lee maakt hier een subtiele maar zeer ernstige vergissing. Immers door het offer van Jezus mogen we vergeving van zonden ontvangen (als wij onze zonden belijden), maar wat zonde is, blijft zonde. De morele wetten van God, die Hij uit liefde voor ons aan ons gaf, zijn onveranderd gebleven. Genade praat niet goed wat fout is, maar genade vergeeft wat fout is als men tenminste bereid is de zonde te belijden!

Op pag. 313 schrijft Lee dat zelfs een conservatieve manier van Bijbellezen (?) ruimte biedt voor het hebben van een homoseksuele relatie! Want nergens worden mensen door God veroordeeld om wie ze zijn en wat ze voelen. Ook hier is sprake van een denkfout. Mensen worden inderdaad niet door God veroordeeld als ze hun zonden belijden, maar een homoseksuele relatie (praxis) wordt als zondig door God afgewezen. Dus uiteraard niet de mens zelf. Zolang iemand het gedrag (homoseksuele praxis) niet als zondig ziet, is er geen oplossing.

Helaas kiest Lee uiteindelijk voor het verkeerde. Hij hoopt een keer de juiste man te ontmoeten, zegt hij. Maar dat zal geen oplossing blijken te zijn. Integendeel!


Boekgegevens: ”Verscheurd, het gesprek over homoseksualiteit en christelijk geloof wordt vaak ongenadig hard gevoerd, maar niet in dit boek”, Justin Lee; Jongbloed Uitgeverij, 2014; ISBN: 9789033800528, 272 pagina’s


Gepubliceerd: 14-09-2021

Ook interessant

Romans: Verantwoorde kost?

Romans winnen nog steeds aan populariteit. Geen onschuldige trend, zo blijkt. Je kunt zelfs „medisch verslaafd” raken aan het lezen van romans.

boek

Commentaar: Homo in de biblebelt

Onlangs verscheen het boek ‘Homo in de biblebelt’. Met enig recht sprak Herman van Wijngaarden – een van de sprekers op het