Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is dat ze pijn hebben bij het baren van kinderen. Ook hebben vrouwen in veel culturen een ondergeschikte positie. Na de zondeval zijn mannen vaak op een zondige manier over hun vrouwen gaan heersen. De zondeval heeft consequenties voor zowel de man als de vrouw. Maar wat is de vernieuwde roeping voor de man en de vrouw? Dat laat Paulus zien in zijn brief aan de Efeziërs. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16 en 17 en Efeze 5.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Gerelateerde artikelen

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat…

Podcast 2: Onderdanige vrouw

Vrouwen die hun man onderdanig zijn, dat lijkt niet meer van deze…

Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval…

Podcast 1: Gods liefde en onze liefde

Hoe kun je als man of vrouw goed leven? Als je je…