Podcast 2: Vernieuwde roeping

Podcast
Leestijd: < 1 minuut

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is dat ze pijn hebben bij het baren van kinderen. Ook hebben vrouwen in veel culturen een ondergeschikte positie. Na de zondeval zijn mannen vaak op een zondige manier over hun vrouwen gaan heersen. De zondeval heeft consequenties voor zowel de man als de vrouw. Maar wat is de vernieuwde roeping voor de man en de vrouw? Dat laat Paulus zien in zijn brief aan de Efeziërs. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16 en 17 en Efeze 5.

Dit is deel 2 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Ook interessant

Podcast 6: De last voor de man

Zoals de vrouw als gevolg van de zonden geraakt wordt in haar eigenheid: het met smart baren van kinderen, zo wordt ook

Podcast 2: Eén als man en vrouw

Zoals Christus één is met Zijn gemeente, zo zijn ook man en vrouw één. Ze worden één vlees. Gaat dit alleen over

Podcast 4: Wonder van de liefde

De gemeente is het eigen lichaam van Christus. Zo horen man en vrouw echt bij elkaar. Ze zijn een vlees geworden. Wat

Podcast 3: De man als hoofd

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter niet gelijkaardig, ze hebben een verschillende rol. Wat is de