Wat zegt de Bijbel over de kinderzegen? Als mensen zijn wij op aarde om te leven tot eer van God. Daarbij hoort dat wij de gehoorzaam zijn aan de opdrachten die de Heere ons geeft. Hoe moeten en kunnen we omgaan met de opdracht die God ons geeft om ons te vermenigvuldigen? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 1:28a.

Dit is deel 5 in de serie “De basis(I): Man en vrouw geschapen

Gerelateerde artikelen

Podcast 2: De verantwoordelijkheid van man en vrouw

De Heere geeft aan Adam, de man, de eerste verantwoordelijkheid om zowel…

Podcast 4: Vernieuwde zorg

Na de zondeval zochten Adam en Eva bedekking van hun lichaam. Ze…

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…