Podcast 4: Eén maar verschillend

Eenheid betekent niet dat er geen verschillen zijn. Dat geldt voor God…

Podcast 5: Onderdanigheid begrensd

In Efeze 5 vers 24 zegt Paulus dat de vrouw haar man…

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…

Podcast 1: In gezamenlijkheid

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was…

(Scheppings)orde omvergeworpen

Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?Psalm 11:3…