Podcast 3: Noach en zijn vrouw

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach geloofde God op Zijn woord en heeft samen met zijn vrouw afhankelijkheid geleerd. Ze stonden alleen en waren op elkaar aangewezen. Hoe konden ze dat doen? En waar vonden Noach en zijn vrouw rust? Een podcast over het Bijbelse huwelijk tussen Noach en zijn vrouw.

Dit is deel 3 in de serie “Bijbelse personen (I): Bijbelse huwelijken

Gerelateerde artikelen

Plicht van de vader
huwelijk

Trouwen zonder verliefd te zijn geweest?

Een christelijke leerling uit mijn klas vertelde me dat zijn ouders zijn huwelijk hadden gearrangeerd. Hij werd geboren in Armenië, maar het huwelijk werd gearrangeerd nadat ze naar Nederland waren

Lees verder
Them before us
boek

Recensie: Them before us.

Er wordt veel geschreven over de Bijbelse instelling van het huwelijk. Wat de problemen zijn voor kinderen in een gebroken gezinssituatie, daarvoor is veel minder aandacht. ‘Them before us’ beschrijft juist deze problematiek op een heldere manier.

Lees verder