In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach geloofde God op Zijn woord en heeft samen met zijn vrouw afhankelijkheid geleerd. Ze stonden alleen en waren op elkaar aangewezen. Hoe konden ze dat doen? En waar vonden Noach en zijn vrouw rust? Een podcast over het Bijbelse huwelijk tussen Noach en zijn vrouw.

Dit is deel 3 in de serie “Bijbelse personen (I): Bijbelse huwelijken

Gerelateerde artikelen

Podcast 3: De man als hoofd

Gods woord zegt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ze zijn echter…

Podcast 7: De verwording van het huwelijk

Dat de man heerschappij heeft over de vrouw is geen gebod van…

Podcast 3: Eén geestelijk geheel

Er wordt in Efeze 5:32 gesproken over een groot geheimenis. Wat is…