Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in…

Podcast 7: De verwording van het huwelijk

Dat de man heerschappij heeft over de vrouw is geen gebod van…

Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval…

Podcast 2: De verantwoordelijkheid van man en vrouw

De Heere geeft aan Adam, de man, de eerste verantwoordelijkheid om zowel…

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…