Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en…

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en…

Podcast 3: Noach en zijn vrouw

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach…

Podcast 2: Lamech en Ada en Zilla

Het tweede huwelijk in deze serie is een minder bekende. We zien…

Podcast 1: Adam en Eva

In de Bijbel staan veel voorbeelden van huwelijken. In deze nieuwe podcastserie…

Podcast 6: Eén getuigenis

Alle dingen staan in een spanningsveld. Krachten werken van binnenuit en van…

Podcast 4: Eén maar verschillend

Eenheid betekent niet dat er geen verschillen zijn. Dat geldt voor God…

Podcast 3: Eén geestelijk geheel

Er wordt in Efeze 5:32 gesproken over een groot geheimenis. Wat is…