Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval…

Podcast 2: De verantwoordelijkheid van man en vrouw

De Heere geeft aan Adam, de man, de eerste verantwoordelijkheid om zowel…

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het…

Luister: lezing prof. dr. Van Vlastuin tijdens besloten studiedag

„De boodschap van Gods huwelijksrelatie met mensen”, zo zou je de Bijbelse…

Podcast 4: In verscheidenheid

Eva is als hulp tegenover Adam geschapen. Niet als hulpje of als…

Podcast 3: In eenheid

Eva is uit een rib van Adam geschapen. In deze beschrijving van…