Podcast 4: Abraham en Sara

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC
Leestijd: < 1 minuut

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en Sara. Wat kunnen we leren van dit huwelijk? Veel dingen weten we niet. Toch wordt er zelfs in het Nieuwe Testament over dit huwelijk gesproken: in de eerste brief van Petrus (hoofdstuk 3: 5-7) spreekt hij hierover.

Dit is deel 4 in de serie “Bijbelse personen (I): Bijbelse huwelijken

Ook interessant

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is

Podcast 4: Eén maar verschillend

Eenheid betekent niet dat er geen verschillen zijn. Dat geldt voor God (drie-eenheid) en ook voor man en vrouw. Wat moet de

Them before us

Recensie: Them before us.

Er wordt veel geschreven over de Bijbelse instelling van het huwelijk. Wat de problemen zijn voor kinderen in een gebroken gezinssituatie, daarvoor