Wensdenkers en opstandige hernoemers

gender_recognition_pins_cropped_0
Leestijd: 4 minuten

Elon Musk, eigenaar van Twitter, tweette onlangs dat “de woorden ‘cis’ en cisgender’ op dit platform als beledigingen zullen worden beschouwd.” Persoonlijk ben ik opgelucht en dankbaar voor zijn bereidheid om een ​​einde te maken aan de taalonzin die we de afgelopen jaren hebben moeten doorstaan. Het is misschien een kleine stap. Echter, om de onsterfelijke woorden van Neil Armstrong te citeren: “Dat is een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid!” Maar laten we even nadenken over de actie van Musk zelf. Is het gerechtvaardigd dat hij het C-woord verbant? Is het gebruik hiervan niet gewoon een kwestie van vrije meningsuiting?

Taal is niet neutraal
Ja, het C-woord valt inderdaad onder de vrijheid van meningsuiting. Men zou echter ook kunnen stellen dat het C-woord hetzelfde is als het N-woord (JvdB: hier wordt ‘nigger’ of ‘neger’ bedoeld). Het is niet verboden om het N-woord te gebruiken, maar het is wel onaardig. Gebruikers van het C-woord zouden hier tegenin kunnen brengen: “Cisgender is gewoon een woord dat een persoon beschrijft wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is toegewezen! Het is geen smoes! Het is een beschrijving! Het is helemaal niet zoals het N-woord.” Maar, in niets minder dan de Huffington Post, zegt Brynn Tannehill: “Als iemand door een transgender persoon een “cisgender-lesbienne” of “cis-homoman” wordt genoemd, is dat vaak op een negatieve manier. De toevoeging van “cis” of “cisgender” wordt gebruikt om een ​​zekere mate van minachting te uiten. Ook zit er de wens in verborgen dat zij de discussies over transgenderkwesties verlaten.” We moeten ons dus niet gevangen laten nemen door het argument dat het gaat om een beschrijving en niet om een scheldwoord (slur). 

Wetgever
Laten we teruggaan naar onze vraag. Is het terecht dat Musks het C-woord als een scheldwoord bestempeld? Heeft hij gelijk? Ik denk het wel en dat om de volgende reden. We hebben allemaal gehoord van de filosoof Plato. Hij schreef een dialoog, die ook wel Cratylus genoemd wordt. Daar wordt Plato gevraagd naar taal. In het bijzonder wordt hem gevraagd of woorden tekens zijn die willekeurig zijn toegewezen, of dat er een intrinsieke relatie bestaat tussen het woord en het ding dat door het woord wordt aangeduid. Nu doet Plato iets interessants in deze dialoog. Hij noemt de gever van de namen een ‘wetgever’. De wetgever kan het voorwerp een ​​naam geven. Die naam wordt daardoor “een instrument om te onderwijzen en om onderscheid te maken”. Het betekent dat er een autoriteit nodig is om verbinding te maken tussen een woord/naam en het voorwerp.

Gezond verstand…?
Nu zouden we kunnen stellen dat Musk de autoriteit is van zijn platform. Hij is er eigenaar van en hij mag er mee doen wat hij wil. Jack Dorsey heeft ooit zijn eigen regels of algoritmen gemaakt en Musk zou het opnieuw kunnen doen. Maar ik hoop dat Musk niet opereert op basis van de progressief-democratische mening. Ik wil ook niet dat hij handelt volgens de mening van de Republikeinen! Ik hoop dat Musk bezig is met iets dat veel fundamenteler en consistenter is. Ik hoop dat hij met gezond verstand handelt. Met andere woorden, het is gezond verstand dat mensen gemaakt zijn om in deze wereld te leven en te werken.

Mensen passen bij de wereld en ze passen bij elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is seksuele intimiteit. Mannen en vrouwen in de structuur van het huwelijk kunnen genieten van seksuele intimiteit met elkaar en zich voortplanten. Ze passen echt bij elkaar. Al dat gepraat over ‘zwangere mannen’ is niets anders dan doen alsof. Het is niet echt. Als een ‘man’ zwanger is, komt dat doordat een zwangere vrouw zich voordoet als een man. Zo simpel is het. Dat is de realiteit.

Of onderwerping aan Gods orde?
Maar deze observatie, al is het op basis van gezond verstand, brengt ons terug naar een diepere laag. Musk mag dan rijk zijn, hij heeft niemand geschapen. Musk heeft het idee van man-en-vrouw niet bedacht. Hij zorgde er niet voor dat ze op de juiste manier bij elkaar pasten, zodat ze zich konden voortplanten. Er moet dus een andere autoriteit zijn. God is die autoriteit. God noemde hen man en vrouw (Gen. 1:26-28 ) en zo onderscheidde Hij ze van elkaar. God maakte twee geslachten en slechts twee. Evenmin kan een man het voorrecht van God in zijn handen nemen en besluiten zichzelf te herscheppen tot een vrouw. Hetzelfde geldt uiteraard voor vrouwen. Hopelijk erkent Musk deze waarheid. 

Bekeert u tot de enige Wetgever
Anderzijds maakt het eigenlijk niet uit of Musk die waarheid erkent of niet. Waarom? Omdat God God is, ongeacht of Hij door iemand wel/niet als zodanig erkend wordt. God regeert deze wereld door Zijn Koning, de Heere Jezus. Wat meer is, God heeft Zijn Zoon verheven “boven elke naam die genoemd wordt” (Efeziërs 1:21) omdat Hij Hem de Naam heeft geschonken die boven elke naam is…” (Filippenzen 2:10). Dit betekent dat degene die iets of iemand probeert te hernoemen en zelfs probeert te herscheppen wat God heeft geschapen en genoemd (= een naam gegeven), oog in oog komt te staan ​​met de levende en ware Wetgever. Op dat moment zal elke knie, man of vrouw, buigen. En dan zal het te laat zijn. Ik wil daarom de wensdenkers en rebelse hernoemers uitnodigen om na te denken over wat jullie doen. Dat druist in tegen het gezond verstand. Maar nog erger, oneindig veel erger, het vliegt de Wetgever in het gezicht. Vandaag is de dag van verlossing. Hoewel jullie jezelf als scheppers beschouwen, kunnen jullie geen enkele minuut aan jullie leven toevoegen. Grijp daarom deze dag die u gegeven is en bekeer u.

Jeffrey A Stivason (Ph.D. Westminster Theological Seminary) is predikant van de Grace Reformed Presbyterian Church in Gibsonia, PA. Hij is ook hoogleraar nieuwtestamentische studies aan het Reformed Presbyterian Theological Seminary in Pittsburgh, PA. Jeff is de hoofdredacteur van Reformation21 en Place for Truth, beide online magazines van de Alliance of Confessing Evangelicals.

Dit artikel werd op 23 juni 2023 gepubliceerd op Reformation21, onder de titel “Wannabe (=Want to be) Creators & Rebellious Re-namers. 


[1] https://www.huffpost.com/entry/the-new-c-word_b_5617913 .

[2] https://www.sacred-texts.com/cla/plato/cratylus.htm

Ook interessant

Grensbewaking zonder grens is zware taak

Veel ontwikkelingen laten zich niet begrenzen. ‘Alles wat mogelijk is, zal gebeuren’, schreef Robbert Dijkgraaf al. Wij zijn geroepen tot grenswachters.

Transgenderwet in twijfel

De wijziging op de Transgenderwet die deze week behandeld werd in de Tweede Kamer had een hamerstuk moeten worden. Het liep anders.