Onderwijsvrijheid staat onder druk door burgerschapswet

Allemaal in het gelid - burgerschapswet en vrijheid van onderwijs.
Leestijd: < 1 minuut

Op 3 juli presenteerde het kabinet haar visie op de onderwijsvrijheid. Dit is een reactie op het advies van de Onderwijsraad, ‘Grenzen stellen, ruimte laten’, dat in 2021 werd gepresenteerd. Het Reformatorisch Dagblad (RD) schreef onlangs dat ex-minister Wiersma vergaande plannen had om de onderwijsvrijheid te beperken.

In dit artikel betoogt het RD dat er vanuit de onderwijsraad en het kabinet fundamenteel anders tegen de onderwijsvrijheid wordt aangekeken. Voorheen was het bijzonder onderwijs gefundeerd op haar identiteit. Nu wordt de onderwijsinstelling gezien als uitvoerder van de burgerschapsopdracht, waaraan ze haar eigen identiteit mag toevoegen. Tenminste, zolang die identiteit niet in strijd is met de algemene waarden van de overheid: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

De koepelorganisaties van katholieke, christelijke en reformatorische scholen zijn het fundamenteel oneens met deze visie van de overheid op de onderwijsvrijheid. Tegelijkertijd zijn ze blij dat de minister niet met aanvullende maatregelen komt om bepaalde gedragingen/boodschappen te verbieden.

Hoeveel ruimte er voor scholen blijft om de Bijbelse visie op huwelijk en gezin te onderwijzen, zal de toekomst uit moeten wijzen.

Ook interessant

Afrika prikt Nederlandse LHBT-bubbel door

Terwijl Amsterdam Prideweek vierde, wordt in Kenia een wetsvoorstel voorbereid LHBT in te perken. Afrika kan “woke” niet bekostigen en de bevolking

In gesprek met andersdenkenden

Als ik mag, zou ik graag enkele woorden van kwetsbaarheid willen uiten in de hoop dat iemand die dit leest troost kan

Mogen we meedoen met gendertaal?

Kun je als christen genderneutrale voornaamwoorden gebruiken? Moet je een meisje “hij” gaan noemen, als ze zich een jongen voelt?

Van vrouw naar man en toch weer terug

Het aantal mensen dat een geslachtsverandering wil ondergaan neemt in Groot-Brittannië sterk toe. Maar er zijn ook spijtoptanten, die bij de wenselijkheid