Onderwijsvrijheid staat onder druk door burgerschapswet

Allemaal in het gelid - burgerschapswet en vrijheid van onderwijs.
Leestijd: < 1 minuut

Op 3 juli presenteerde het kabinet haar visie op de onderwijsvrijheid. Dit is een reactie op het advies van de Onderwijsraad, ‘Grenzen stellen, ruimte laten’, dat in 2021 werd gepresenteerd. Het Reformatorisch Dagblad (RD) schreef onlangs dat ex-minister Wiersma vergaande plannen had om de onderwijsvrijheid te beperken.

In dit artikel betoogt het RD dat er vanuit de onderwijsraad en het kabinet fundamenteel anders tegen de onderwijsvrijheid wordt aangekeken. Voorheen was het bijzonder onderwijs gefundeerd op haar identiteit. Nu wordt de onderwijsinstelling gezien als uitvoerder van de burgerschapsopdracht, waaraan ze haar eigen identiteit mag toevoegen. Tenminste, zolang die identiteit niet in strijd is met de algemene waarden van de overheid: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

De koepelorganisaties van katholieke, christelijke en reformatorische scholen zijn het fundamenteel oneens met deze visie van de overheid op de onderwijsvrijheid. Tegelijkertijd zijn ze blij dat de minister niet met aanvullende maatregelen komt om bepaalde gedragingen/boodschappen te verbieden.

Hoeveel ruimte er voor scholen blijft om de Bijbelse visie op huwelijk en gezin te onderwijzen, zal de toekomst uit moeten wijzen.

Ook interessant

Transgenderwet in twijfel

De wijziging op de Transgenderwet die deze week behandeld werd in de Tweede Kamer had een hamerstuk moeten worden. Het liep anders.