Je bekijkt nu Struggel wil een luisterend oor bieden en meedenken
SONY DSC

Struggel wil een luisterend oor bieden en meedenken

  • Bericht auteur:Redactie
  • Berichtcategorie:Nieuws Bijbels Beraad M/V
  • Laatste wijziging in bericht:7 maart 2023
  • Leestijd:4 minuten gelezen
Leestijd: 2 minuten

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde onlangs een interview met Anke, een van de oprichters van Struggel. Vanuit het Bijbels Beraad Man/Vrouw, waar Struggel onderdeel van uitmaakt, is Erik-Jan Verbruggen bij deze werkgroep betrokken. Vier vragen.

Waarom is Struggel opgericht?
„De werkgroep Struggel is dit jaar opgericht en bestaat (deels) uit mannen en vrouwen die zelf ervaring hebben met homoseksuele gevoelens. Veel christenen met een homoseksuele gerichtheid gaan in grote eenzaamheid hun weg. Anderen komen met hun gevoelens naar buiten en kiezen ervoor om een homoseksuele relatie aan te gaan.

Struggel gaat uit van een Bijbelse visie op seksualiteit. De werkgroep wil mensen met homoseksuele gevoelens een luisterend oor bieden, en meedenken in hun persoonlijke situatie. Daarbij vindt Struggel het belangrijk dat mensen met een homoseksuele gerichtheid zich verbinden met hun eigen familie, school en kerkelijke gemeente.

Naast steun voor mensen met een homoseksuele gerichtheid wil Struggel ook meedenken met scholen, kerken of familieleden die vragen hebben rond het thema homoseksualiteit.”

Hoe verhouden Struggel en BBMV zich tot elkaar? Waarom?
„Struggel functioneert als een werkgroep van Bijbels Beraad M/V (BBMV). Toen BBMV eind 2020 werd opgericht, kwam het bestuur in gesprek met enkele christenen die zelf te maken hebben met een homoseksuele gerichtheid. Zij stelden zich beschikbaar om hun ‘ervaringsdeskundigheid’ in te zetten voor de doelstellingen van Bijbels Beraad. Dit heeft geleid tot de oprichting van Struggel als een zelfstandige werkgroep onder de verantwoordelijkheid van BBMV.”

Is Struggel de pastorale tak van het principiële BBMV?
„BBMV is opgericht om bij te dragen aan de Bijbelse bezinning over de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit. Anno 2021 kan die Bijbelse bezinning niet zonder een confrontatie met de wijze waarop in onze samenleving wordt gedacht en gesproken over man/vrouw, seksualiteit, homoseksualiteit en transgenderisme. Het Bijbels Beraad wil enerzijds de tijdgeest ontmaskeren, maar ook de schat aan onderwijs die Gods Woord ons aanreikt uitdragen.

Ten onrechte wordt soms gesuggereerd dat een helder Bijbels geluid strijdig zou zijn met een pastorale houding. Natuurlijk erkennen we voluit dat de kerk dikwijls tekort is geschoten in de pastorale begeleiding, ook van gemeenteleden die worstelen met een homoseksuele gerichtheid. BBMV ziet het als een belangrijke taak van kerken om op Bijbelse wijze pastoraat te bieden en zo vorm te geven aan de herderlijke taak van de christelijke gemeente.

De Heere Jezus werd dikwijls geconfronteerd met de grote nood van velen die tot Hem kwamen. Hij was vol pastorale bewogenheid. In Markus 6 vers 34 lezen we dat Hij met innerlijke ontferming bewogen was over de schare, omdat ze waren als schapen zonder herder. Tegelijk staat er in één adem achteraan: ‘en Hij begon hun vele dingen te leren’. We zien daarin dat een pastorale houding én helder Bijbels onderwijs samen opgaan.”

Wat wil Struggel bereiken?
„Struggel wil bereiken dat homoseksualiteit beter bespreekbaar wordt in families, kerken en in het christelijke onderwijs. Dat doet de werkgroep vanuit een Bijbels uitgangspunt. In het verleden is er soms te weinig oog geweest voor de eenzame strijd die christenen met een homoseksuele gerichtheid te strijden hadden. Struggel wil er zijn voor deze doelgroep, maar wil ook families, kerken en scholen toerusten om goed om te gaan met christenen met een homoseksuele gerichtheid.”

Klik hier om naar de website van Struggel te gaan.


Gepubliceerd: 03-11-2021