Waarom ik halverwege ben weggegaan bij de EO-Jongerendag  

288e1c42-de08-4564-af08-f6cc9e482f3b
Leestijd: 4 minuten

Tijdens de EO-Jongerendag op 11 juni werd er door een zangeres een opmerkelijk statement gemaakt met een regenboogvlag. Vanouds werd de EO beschouwd als een Bijbelgetrouwe organisatie, hoewel de jongerendag vanwege de moderne uitstraling altijd wel veel vragen opriep. De laatste jaren vindt er een verschuiving in de organisatie plaats, waarbij het gezag van de Schrift steeds meer in het geding komt. Het statement dat op de EO-Jongerendag werd gemaakt, was een spontane actie, maar is volgens de EO wel in lijn met de visie van de organisatie. Rapper Roshan Jibodh was aanwezig op de EO-Jongerendag, maar verliet deze toen het LHBTI-statement werd gemaakt. Deze rapper maakt weliswaar op terreinen andere keuzes dan de meesten uit de achterban van Bijbels Beraad M/V, maar schreef hierover toch een artikel met helder inzicht.

Met enthousiasme ging ik zaterdag naar EO-Jongerendag. Mijn favoriete rapper Lecrae zou optreden, en mijn broeder Gor zou spreken. Deze dag mocht ik niet missen! Ik had afgesproken met drie vrienden, die allemaal vol verwachting waren. In de loop van de dag kwam ik meer vrienden tegen, die verspreid waren over de tribunes.  Het was mooi om te zien dat er op zo’n event veel jongeren naartoe kwamen. Een uitverkochte Ahoy, gevuld met jongeren die een passie hebben voor Jezus. Ongelooflijk!

Ik zat op de tribune en had een goed overzicht over de hele zaal. Er waren veel vrijwilligers van EO aanwezig om alles in goede banen te leiden, zowel jong als oud. Aanbiddingsliedjes werden gezongen, duizenden jongeren deden passievol mee. En Joram, de presentator, praatte het programma goed bij elkaar en wist de jongeren goed te vermaken. Je kon duidelijk zien dat de mensen van de organisatie enorm hard gewerkt hebben tijdens de voorbereidingen, want het was ontzettend knap georganiseerd. 

Lecrae was in de avond aan de beurt met zijn optreden. Tussen de liederen door vertelde hij telkens een kort verhaal ter bemoediging van de christelijke levenswandel. Na een leuk jongerenitem van Joram, mocht Sterre Koning optreden. Ik had eerder nog nooit van haar gehoord, maar ze blijkt een bekende influencer te zijn die christen is. Jongeren deden enthousiast mee met haar liedjes.

LHBTI-vlag
Maar wat er toen gebeurde, verbaasde mij en de tribune waar ik op zat. Ze pakte een LHBTI-vlag, rende met de microfoon en vlag verspreid over haar rug naar de voorkant van het podium, en zei hard door de microfoon: “God houdt van iedereen, en liefde is voor iedereen.” Dit was een statement voor de LHBTI-positie, een openbare verkondiging dat God achter alle seksuele levensstijlen staat. Dit werd ontvangen met gejuich van een aantal mensen. Daarna rende zij terug. Je zag dat haar band glimlachte terwijl zij dit deed. Het had er alle schijn van dat dit geen spontane actie was, maar dat dit gepland was. 

Ik was geschokt. Wordt er hier zojuist LHBTI-propaganda gepromoot tijdens een christelijk event voor duizenden beïnvloedbare jongeren? Ik kreeg berichten van tientallen vrienden die verspreid over de tribunes zaten en dezelfde reacties hadden als ik. Allerlei gedachtes gingen door onze hoofden. Was dit een geplande actie dat afgesproken was met EO Beam, of was dit een actie op eigen houtje van Sterre? Werd hier serieus verteld, dat God achter homoseksualiteit staat? Later bevestigde BEAM dat dit in lijn was met waar ze voor staan.

Ik liep weg
Als dit een actie op eigen houtje was van Sterre, dan hadden we een rectificatie verwacht op het podium. We wachtten het af. Optreden van Sterre was voorbij, er kwam een groot applaus, Joram nam het woord, en er werd gedaan alsof er niks gebeurd was. Alsof de actie van Sterre, waarbij werd verteld dat homoseksualiteit geen zonde is en het Bijbelse patroon van het huwelijk wordt ontkend tegenover duizenden jongeren, allemaal oké was. Het leek geaccepteerd te zijn.

Toen liep ik weg. 

Ik kon hier niet achter staan. Mijn vrienden waren evenmin blij met deze gebeurtenis. 

Ik dacht bij mijzelf: “Dit is het probleem van het huidige “christendom” in Nederland.” Een pure levensstijl, dat wil zeggen een rein seksueel levensstijl, is noodzakelijk voor een opwekking van God. En dan helpt het niet als dit soort dingen verkondigd worden. In tegendeel, het werkt tegenstrijdig. Gods oordeel zal komen als wij Zijn Woord verdraaien en zondes verkondigen als een zegen. De Bijbel is duidelijk over dit onderwerp, maar veel kerken hebben een knieval gemaakt en LHBTI-propaganda omarmd als onderdeel van ‘naastenliefde’. 

Herdefinitie
Wij leven in een tijd waarbij begrippen geherdefinieerd worden. Het begrip mannelijkheid en vrouwelijkheid betekenen niet meer wat ze vroeger al die tijd betekenden. Het geslacht is vloeibaar en kan elk moment worden veranderd. Het ongeboren leven is een klompje cellen en dus niets waard. En homoseksuele verlangens zijn omgevormd tot een aangeboren identiteit (terwijl er veel getuigenissen te vinden zijn van ex-homo’s die hetero zijn geworden). Deze tendens is ook de Kerk in het westen binnen geslopen. In veel kerken is het begrip “liefde” geherdefinieerd. Liefde en je naaste liefhebben betekent tegenwoordig dat we niets mogen zeggen over bekering van de zondige levensstijl van mensen, en het vooral moeten accepteren en moeten doen alsof God het allemaal oké vindt.

Dat is hoe naastenliefde tegenwoordig wordt gezien. Maar dat is een grote fout. Natuurlijk is iedereen welkom in de kerk. Maar echte naastenliefde houdt in dat je de waarheid vertelt over de zondige levensstijl en de noodzakelijkheid van de bekering ervan, anders belandt de persoon in de hel. Dat is echte naastenliefde, de persoon waarschuwen voor het grote oordeel als hij zich niet bekeert van zijn zondes en Jezus volgt. Echte naastenliefde houdt in dat we teksten als 1 Kor 6:10 serieus nemen, en oproepen voor een pure seksuele levensstijl die God bedoeld heeft. Maar de tegenwoordige naastenliefde leidt mensen helaas regelrecht naar de hel, door zondes te accepteren en te preken dat God er achter staat. Maar dat is verre van naastenliefde.

Ja, God is liefde, maar liefde houdt in dat we de waarheid vertellen, mensen waarschuwen, en oproepen tot bekering. Als christelijk Nederland niet teruggaat tot het verkondigen van Gods Woord en het oproepen van een leven van een pure, seksueel reine levensstijl, dan zullen we nooit een grote opwekking zien die geleid wordt door God.


Gepubliceerd: 23-06-2022

Dit artikel is met toestemming overgenomen van www.revive.nl

Ook interessant

Een getuigenis van Christopher Yuan

De Amerikaanse Christopher Yuan leefde jarenlang een leven dat gekenmerkt werd door bezoeken aan homobars en drugshandel. Hij belandde in de gevangenis. Daar