Als een gevolg van de zonden heeft de mens kennis van goed en kwaad gekregen. Wat is de vrucht hiervan? De dood. De mens mocht eten van de boom des levens, het zichtbare teken van het leven. Wat wordt er met het leven bedoeld? Welk leven is dit? Hoe kan de weg naar de boom des levens weer geopend worden? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:22.

Dit is deel 5 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Gerelateerde artikelen

Podcast 3: De kloof met God

De mens staat in relatie tot God en tot elkaar. De zondeval…

Podcast 2: Vernieuwde roeping

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van…

Podcast 1: In gezamenlijkheid

God schiep voor Adam een vrouw aan zijn zijde. Waarom is was…

Podcast 7: De verwording van het huwelijk

Dat de man heerschappij heeft over de vrouw is geen gebod van…