Waarom Chantal met een hoofddeksel naar de kerk gaat

chantal-brijs
Leestijd: 5 minuten

Sommige vrouwen gaan op zondag met een hoed of hoofddoekje op naar de kerk. Chantal Brijs is één van hen. Zij gelooft dat het bedekken van het hoofd – waar Paulus in de Bijbel over spreekt – nog steeds van belang is. „Wanneer ik mijn hoofd bedek tijdens het bidden en profeteren maak ik een statement naar de hemelse gewesten toe.”

Iedere zondag ga je met een hoofddoekje op naar de kerk. Je baseert dit op 1 Korinthe 11. Wat betekent dit bijbelgedeelte voor christenen vandaag de dag volgens jou?
„De eerste zestien verzen uit 1 Korinthe 11 is in de eerste plaats een mooi gedeelte dat ons iets verteld over de door God geschapen orde. Deze waarheid wordt steeds meer geweld aangedaan. Ik denk dat het echt belangrijk is dat wij als christenen, juist in deze tijd, weten wat de waarheid is. Enerzijds zodat we ons niet zomaar mee te laten slepen met deze cultuur, anderzijds om binnen deze cultuur te gaan staan en te wandelen in Gods waarheid en die uit te dragen.

Dit gedeelte spreekt ook over het bedekken van het hoofd van de vrouw (en juist niet van de man) tijdens het bidden en profeteren. Ik geloof dat het gebruik van dit symbool vandaag de dag nog steeds van belang is. Het symbool zelf mag alleen nooit belangrijker worden dan het hart dat erachter ligt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het heilig avondmaal. Het is enorm waardevol om samen het brood, Zijn lichaam, te breken en de wijn, Zijn bloed, te drinken. Echter wanneer we dit niet doen vanuit het verlangen Zijn kruisdood te verkondigen en vanuit de hoop op de wederkomst, heeft het niet die waarde die het anders wel zou hebben.

Met het dragen van de hoofdbedekking is dat net zo. We worden opgeroepen om dat nog steeds te doen, juist vanwege de waarde die het voor ons als christenen heeft.”

Vaak wordt gesteld dat deze opdracht in het kader stond van de toenmalige cultuur waar het dragen van een sluier normaal was. Waarom zijn Paulus’ woorden hierover niet cultuurgebonden in jouw ogen?
„Juist omdat het bedekken van het hoofd door vrouwen destijds veel normaler was, vind ik het bijzonder dat Paulus’ argumenten deze praktijk volledig losmaken van een cultuur”, geeft Chantal aan. „Paulus heeft het in de eerste plaats over de scheppingsorde. De scheppingsorde is iets wat geldt voor alle culturen en in alle tijden. Het laten zien van respect voor die scheppingsorde kan op verschillende manieren. Echter gaat het hier om het laten zien van de scheppingsorde tijdens een hele specifieke bezigheid, namelijk tijdens het bidden en profeteren. Vanwege de engelen moeten de vrouwen tijdens die bezigheid hun hoofd bedekken en de mannen niet. De engelenwereld staat los van alle verschillende culturen hier op aarde. Het is een symbool voor engelen, niet voor mensen. En omdat het niet een symbool voor mensen is, kan het in mijn ogen niet cultuurgebonden zijn.”

Paulus maakt in 1 Korinthe 11 duidelijk dat vrouwen zich binnen de gemeente niet anders zouden moeten gedragen dan thuis. Draag je in het dagelijks leven dan ook een hoofddoek. Zo nee, waarom niet?
„Het bedekken van het hoofd waar Paulus het hier over heeft gaat specifiek over de momenten dat de vrouw bidt of profeteert. Natuurlijk moeten we de hele dag biddend door gaan. Dat deed Jezus ook. We zien ook dat er momenten waren dat Hij samen met anderen bad en ook momenten waarop specifiek benoemd staat dat Jezus alleen bad. Ik geloof dat Paulus het hier over dat soort momenten heeft omdat deze toevoeging anders overbodig zou zijn. De momenten dat ik bid of profeteer draag ik een hoofddoekje, of ik nu thuis ben, op school of in de gemeente.

Daarnaast doe ik me niet anders voor omdat ik in de gemeente een hoofddoekje draag en thuis tijdens het stofzuigen niet. En ik geloof ook niet dat de vrouwen die alleen in de gemeente hun hoofd bedekken zich per definitie anders gedragen dan thuis. Wanneer ik graag in mijn pyjama rondloop als ik ’s avonds alleen thuis ben, betekent dat niet dat ik ineens heel anders ben wanneer ik wat nettere kleren aan doe op de zondagochtend. Het lijkt me een heel gezond iets dat we onze kleding aanpassen aan de situatie waarin we ons begeven.”

Wel moeten we waken voor hypocrisie, waarschuwt Chantal. „Daarom is het ook zo belangrijk dat het écht betekenis heeft of dat je daar in elk geval naar opzoek gaat. Wanneer het blijft bij het bedekken van het hoofd, zijn we verkeerd bezig. De hoofdbedekking is onder andere om ons geestelijke Hoofd te eren en daarmee Christus te eren. Ons verlangen moet zijn om op alle gebieden in ons leven te wandelen naar de orde zoals God die gemaakt heeft. En Hem te eren in alles wat we doen.”

Wat heeft het dragen van een hoofddoek volgens jou te maken met (invloed op) de geestelijke wereld?
„Het gedeelte in 1 Korinthe 11 maakt duidelijk dat de opdracht voor het dragen van een hoofdbedekking van de vrouw tijdens het bidden en profeteren te maken heeft met de engelen. Wat dat precies inhoudt, komt hier niet helder naar voren. Wel kunnen we vanuit andere teksten daar iets meer grip op krijgen.

Een tekst die mij heel erg geboeid heeft rondom dit onderwerp is Efeze 3 vers 10. Het is een taak van de gemeente om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Die veelvuldige wijsheid van God duidt op onze gemeenschap aan het geheimenis, het verlossingswerk, het eeuwige voornemen dat God heeft in Jezus Christus. Bij Adam en Eva vinden we het probleem van ongehoorzaamheid en het niet erkennen van het juiste gezag, maar ook bij de engelen treffen we dit probleem aan. Kijk maar eens naar de val van satan. Het grote verschil is dat de (gevallen) engelen niet die mogelijkheid kennen van bekering en verzoening. Iets van die wijsheid mogen we aan de engelen laten zien door ons hoofd te bedekken tijdens het bidden en profeteren.

Ook is het boeiend om te kijken naar de verschillende taken die engelen hebben. Zo zien we bijvoorbeeld in Handelingen 12 dat engelen kennelijk reageren op onze gebeden.

De geestelijke wereld bestaat uit goede machten maar ook uit kwade machten. Er zijn kwade machten die ons bewust of onbewust treiteren. Gehoorzaamheid aan God, onderwerping, het accepteren en omarmen van de scheppingsorde is iets waar het al heel snel na de schepping op fout ging. Iets wat nog steeds een enorm probleem vormt en waar de satan gretig gebruik van maakt. Wanneer je je hoofd bedekt tijdens het bidden en profeteren maak je een statement naar de hemelse gewesten toe, dat jij je plek als vrouw inneemt op de manier zoals God dat bedoeld heeft.”

Paulus doet in het Nieuwe Testament van alles om aan te sluiten bij de hedendaagse cultuur om zo het evangelie bekend te maken. In onze Nederlandse cultuur is het niet normaal dat vrouwen hoofdbedekking dragen. Het dragen van een hoofddoek zou dan ook een extra drempel kunnen opwerpen die mensen weerhoudt om de kerk binnen te komen. Hoe zie jij dit?
„Paulus laat ons vrij in hoe de hoofdbedekking eruit ziet. Daarin wordt dus ruimte gelaten om aan te sluiten bij de hedendaagse cultuur. Echter begrijp ik ook heel goed dat het een drempel zou kunnen zijn, los van in hoeverre de keuze voor een bepaalde soort hoofdbedekking aansluit of niet.

Vaak voelt het vooral ongemakkelijk, omdat je er anders uit ziet of omdat het niet duidelijk is of het ook van jou verwacht wordt. Met name wanneer een groot deel of alle vrouwen hun hoofd bedekken in de gemeente, denk ik dat het belangrijk is om de verwachtingen en de achterliggende gedachte, helder te communiceren. En eigenlijk geldt dat ook voor het houden van avondmaal. Wanneer iemand daar onbekend mee is, kan dat ook vreemd overkomen en een ongemakkelijkheid veroorzaken. Wordt er van mij verwacht dat ik meedoe? Of juist niet? We kunnen die ongemakkelijkheid niet helemaal voorkomen, maar wel aanzienlijk kleiner maken.”


Dit artikel is met toestemming overgenomen van CIP.nl.

Ook interessant

Podcast 2: Onderdanige vrouw

Vrouwen die hun man onderdanig zijn, dat lijkt niet meer van deze tijd. Toch spreekt de Bijbel er op verschillende plekken zo

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam