Dat de man heerschappij heeft over de vrouw is geen gebod van God, maar een oordeel van God. Ze passen wel bij het gebod en de roeping van man en vrouw. God heeft ingesteld dat de man over de vrouw regeert. En wat betekent het dat de begeerte van een vrouw tot haar man zal zijn? Kan die begeerte ook verkeerd zijn? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16b.

Dit is deel 7 in de serie “De basis(III): “Man en vrouw vervreemd

Gerelateerde artikelen

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en…

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…

Podcast 4: Vernieuwde zorg

Na de zondeval zochten Adam en Eva bedekking van hun lichaam. Ze…