Hoe kun je als man of vrouw goed leven? Als je je plaats weet. Wij hebben geen idee hoe en waarvoor we leven moeten, als we niet van God weten. Hij is de Eerste. In de Bijbel. In de schepping. En als het goed is ook in ons leven. Daarom beginnen we de serie podcast hier: God en mens, vanuit Genesis 1:26a. Hier horen we over Godskennis en zelfkennis. Over Gods drie-eenheid en onze relaties. Over Gods eeuwige liefde en het doel van onze liefde.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(I): Man en vrouw geschapen

Gerelateerde artikelen

Podcast 1: De roeping van de man

De Heere geeft aan Adam het bevel om niet te eten van…

Podcast 2: De verantwoordelijkheid van man en vrouw

De Heere geeft aan Adam, de man, de eerste verantwoordelijkheid om zowel…

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het…